👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande tal

Skapad 2022-02-24 14:32 i Österåkers gymnasium Österåker
Gymnasieskola Svenska
v.4-10: Ni kommer att fördjupa er i hur man på bästa sätt lägger upp ett argumenterande tal i enlighet med retoriska principer.

Innehåll

Innehåll

I arbetet mot att ni ska hålla ett argumenterande tal kommer ni att fördjupa er i retoriska verktyg, stilfigurer och dispositionsmodeller. 

Material

- Powerpoint om argumenterande tal ligger under filer i Teams

- Kursboken "En handbok i retorik" s.158ff, s.232. s.92ff

Examination 

- Argumenterande tal inför grupp v.8 samt v.10 

- Responsarbete v.7-8 

- Reflektionsarbete v.10 

Planering

- Första utkast skrivs utan förberedelser i socrative 

- Bearbetning av talets innehåll

- Val av dispositionsmodell

- Bearbetning av manus med fokus på stilfigurer 

- Övning genom inspelning av talet samt arbete med respons

- Framförande av slutgiltigt tal

- Utvärdering av talet 

Matriser

Sve
Argumenterande tal Retorik

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Innehåll
Eleven formulerar en tes inom temat och tesen stöds av välgrundade argument.
Argumentationen är konsekvent och varierad.
Argumentationen är angelägen och övertygande med belysande exempel och motargument som bemöts på ett relevant sätt.
Disposition och sammanhang
Dispositionen är anpassad till syftet genom att inledning och avslutning samt tes och argument framgår. Anförandet är anpassat till det givna tidsomfånget, dvs. ca 4 till ca 7 min.
Dispositionen är väl anpassad till syftet genom en lämplig och tydlig organisation av stoffet; inledning och avslutning fyller sina respektive funktioner
Anförandets inledning och avslutning fyller väl sina respektive funktioner.
Språk och stil
Språket är anpassat till kommunikationssituationen, dvs. relativt ledigt men ändå tillräckligt formellt för ett anförande.
Språket är väl anpassat till kommunikationssituationen, dvs. klart och med fungerande stilfigurer.
Språket är verkningsfullt, t.ex. genom effektfullt användande av stilfigurer.
Framförande
Eleven etablerar viss åhörarkontakt.
Eleven använder passande kroppsspråk, röst och tempo.
Eleven har god åhörarkontakt och använder kroppsspråk, röst och tempo på ett skickligt sätt.
Helhet
Anförandet är argumenterande och visar retoriska färdigheter. Det kan till viss del fylla syftet att övertyga åhörarna i en fråga.
Anförandet är argumenterande och visar retoriska färdigheter. Det kan fylla syftet att övertyga åhörarna i en fråga.
Anförandet är argumenterande och visar retoriska färdigheter. Det kan väl fylla syftet att övertyga åhörarna i en fråga.
Metareflektion
Eleven kan enkelt och kortfattat motivera sina retoriska val med ett fåtal relevanta retoriska begrepp
Eleven kan utförligt och tydligt motivera sina retoriska val med ett flertal relevanta retoriska begrepp
Eleven visar god retorisk kompetens och motiverar tydligt sina retoriska val med ett flertal relevanta retoriska begrepp

Sve
Retorik responsarbete två nivåer

Godkänd nivå
Mer än godkänd nivå
Respons
Eleven ger tydlig men enkel respons. Ett fåtal relevanta begrepp används men utan att djupare förståelse för begreppen visas
Eleven ger tydlig och retoriskt kompetent respons som visar god förståelse för relevanta retoriska begrepp