👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Experiment

Skapad 2022-02-24 14:37 i Förskolan Hälsingberg Falun
Experiment med 4-5 åringar
Förskola
Barnen har frågat efter när vi ska göra experiment igen och vi har pratat om att vi vill undersöka och forska.

Innehåll

Nuläge:

Barnen har länge fascinerats av TV-programmet Labyrint och pratar ofta om att göra olika robotar och experiment. Några av de äldre barnen har varit med och gjort experiment tidigare på förskolan och genom deras dokumentationer har de andra barnen också blivit nyfikna och efterfrågat att vi ska göra det igen.

Syfte:

att väcka barnens nyfikenhet för naturvetenskapliga ämnen och att få inflytande över innehållet i sin dag .

Mål:

att barnen ska utveckla sin förmåga att ställa frågor, reflektera och samtala kring enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.

att barnen känner att de har inflytande över innehållet i sin dag

Metod:

På torsdagar kommer vi att titta i böcker för att få idéer på vad en forskare är och vad vi kan undersöka. De kommer få lära sig att ställa hypoteser och att undersöka samma sak flera gånger för att kunna iaktta vad som sker. Vi pedagoger hjälper dom med begrepp och tar reda på mer vad som faktiskt sker under experimentet. Efter experimentet kommer de få lära sig att dokumentera sina upplevelser för att på så sätt få syn på olika saker som de upplever. Vi ska ha stort fokus på att ha roligt och att barnen vågar uttrycka sina tankar och idéer och att det inte är viktigt att man vet allt utan vågar undersöka och lära sig tillsammans.

Vi kommer till en början väva ihop experimenten med tema Rymden, men kommer vara öppna för barnens frågor och nyfikenhet kring vad de vill undersöka mera.

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18