👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klara Svenskan - språklära åk 5

Skapad 2022-02-24 15:33 i Svärdsjöskolan Falun
Klara svenskan - språklära, åk. 5
Grundskola 5 Svenska
Under läsåret kommer vi bland annat arbeta med boken Klara svenskan - språklära, årskurs 5. Tillsammans går vi igenom bokens olika delmoment. Du får repetera ordklasser och samtidigt lära dig ännu fler. Vi kommer även att titta närmare på ordkunskap, stavningsregler, språkbruk och meningsbyggnad.

Innehåll

Syfte med undervisningen

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer och uppbyggnad. Undervisningen ska även bidra till att eleverna får möta och bekanta sig med såväl de nordiska grannspråken som de nationella minoritetsspråken.

 

Mål med undervisningen

Under årskurs 5 kommer du ges möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift, t.ex. genom att träna på att skriva berättande texter. 
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, t.ex. genom att du bygger upp meningar med rätt skiljetecken samt använder olika stavningsregler. 

 

Undervisning och arbetssätt

Vi kommer att:

 • Samtala om de olika delmomenten, både i par och i grupp och enskilt.

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din delaktighet under lektioner och genomgångarna av de olika arbetsområdena, hur du utför de olika deluppgifterna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv

Matriser

Sv
Språklära åk 5

Når ännu ej målen
Når målen
Når målen med marginal
Användning av stor bokstav.
Stor bokstav i början av mening och i början av egenamn
Meningsbyggnad
Punkt, frågetecken, utropstecken, kommtecken, talstreck
Stavning
Ng-ljudet, n-ljudet, m-ljudet, j-ljudet, tj-ljudet, sj-ljudet och ä-ljudet
Skrivregler
Du ska kunna använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och viss språkriktighet
Ordkunskap
Sammansatta och särskrivna ord
Ordklasser
Du ska kunna några vanliga ordklasser substantiv, verb, adjektiv, pronomen, räkneord, prepositioner och interjektioner
Alfabetisk ordning
kunna alfabetet och alfabetisk ordning.
Ordspråk
Ordspråk och talesätt
Språk i Norden
Känna till våra nordiska språk. Norska och danska.
 • Sv  4-6