👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Öka barnens fysiska aktivitet i utemiljön

Skapad 2022-02-24 16:43 i Björkliden förskola Flen
Förskola
Vi flyttar ut dansstopp! En rolig lek där alla kan vara med.

Innehåll

Mål: Öka barnens fysiska aktivitet

        Öka barnens kroppsuppfattning

        Öka barnens självkänsla.

        Öka barnens samarbetsförmåga

        Träna på sociala koder och att vinna och förlora.

        Träna på förståelsen för egna och andras känslor.

Metod: Efter barnens önskemål flyttar vi ut dansstopp.En lek där alla dansar hur man vill till musik och när den som leder stoppar musiken då skall alla barnen bli förstenade, stå stilla. Den som leder leken är också domare som kollar om någon rör sig och då får den som rört sig vara publik.Det är en mycket uppskattad lek där vi får röra på oss, samarbeta, träna sociala koder och att tävla med varandra. 

Material: Vi förbereder med Ipads och högtalare och musik som barnen gillar,viktigt att de känner igen och kan sjunga med.

Analys:

Utvärdering:

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18