👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

The magic finger

Skapad 2022-02-24 16:51 i Ulleviskolan Linköping
Grundskola 4 – 6 Engelska
Ett arbetsområde som utgår från boken "The Magic Finger" av Roald Dahl. Det är ett läsprojekt som sträcker sig i flera veckor. Vi kommer att jobba med boksamtal, högläsning, skrivuppgifter, läsförståelse och m.m.

Innehåll

Reading project - The magic Finger

 

Under några veckor kommer vi att läsa boken The Magic finger av Roald Dahl. Boken innehåller flera kapitel och vi kommer arbeta med ett kapitel i taget. Vi kommer att ha boksamtal en gång i veckan. Varje vecka kommer ni ha att ha en läsläxa. För att avsluta projektet kommer ni göra ett prov och en skrivuppgift.  Varje vecka kommer det finns en veckoplanering på classroom.
Ni kommer att:

 • läsa ett kapitel varje vecka
 • svara på frågor till varje kapitel
 • ha boksamtal
 • ha en läsläxa
 • göra ett prov och skrivuppgift

Du kommer att träna på:

 • reading (läsa)
 • pronunciation (uttal)
 • understanding what you read (läsförståelse)
 • new words (nya ord)

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • förstå innehållet i skriven engelska
 • muntligt uttrycka dig
 • förstå olika typer av engelska texter
 • skriftligt uttrycka dig

Du visar dina förmågor genom att: 

 • delta i samtal och diskussioner
 • använda olika strategier när språket inte räcker till
 • enskilt eller i grupp läsa engelska texter
 • läsa engelska texter med godtagbart uttal och flytLärandematris 

E

C

A

Skriva

Du behöver vuxenstöd för att formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

Du kan formulera dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

Du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande med ord, fraser och meningar.                       

Du kan formulera dig enkelt, tydligt och sammanhängande med ord, fraser och meningar.

Använda strategier

Du behöver stöttning för att använda dig av någon strategi för att underlätta din förståelse.

Du kan välja och använda dig av någon strategi för att underlätta din förståelse.

Du kan välja och använda dig av några olika strategier för att underlätta din förståelse.

Du använder olika strategier för att underlätta din förståelse

Förstå

Du behöver vuxenstöd för att förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla engelska texter.

Du behöver stöttning för att kunna läsa enkla meningar.

Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla engelska texter.

Du läser med viss flyt, men kan fastna vid okända ord

Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla engelska texter.

Jag läser med inlevelse och intonation nästan hela tiden 

Du kan förstå innehållet och uppfatta detaljer i engelska texter. 

Jag läser med inlevelse och intonation.

Läsa

Du behöver stöttning för att redogöra för och kommentera innehållet i texten.

Du kan i enkel form redogöra för och kommentera innehållet i texten.

Du kan redogöra för och kommentera innehåll och detaljer i texten för det mesta.

Du kan redogöra för och kommentera innehåll och detaljer i texten. 

Jämföra och dra slutsatser

Du behöver vuxenstöd för att i enkel form jämföra och dra slutsatser utifrån egna erfarenheter och kunskaper.

Du kan i enkel form jämföra och dra slutsatser utifrån egna erfarenheter och kunskaper.