👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ledarskap och Organisation, del 4 SA20C

Skapad 2022-02-24 18:57 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Ledarskap och organisation
Del 4 handlar om ORGANISATIONER

Innehåll

I del 4 arbetar vi med kapitel 2.

1. Läs kapitlet

2. Powerpoint-presentation

3. Uppgifter som du finner nedan

 

 

 

Uppgifter

 • IKEA Uppgift

 • Lean-uppgift

 • Lean-uppgift

 • Uppgift IKEA

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Begrepp, teorier och modeller som förklarar hur individer och grupper fungerar i organisatoriska sammanhang samt hur ledarskap fungerar.
  Led  -
 • Grupprocesser, grupputveckling och konflikthantering.
  Led  -
 • Kommunikation, samverkan och motivationsskapande faktorer inom en organiserad verksamhet.
  Led  -
 • Ledarskap på olika nivåer, ledarstilar och ledarroller. I samband med det behandlas personlig ledarutveckling och hur man tar tillvara egna och andras resurser.
  Led  -
 • Organisationsformer: olika metoder att organisera en verksamhet för att nå uppsatta mål av olika karaktär.
  Led  -
 • Organisationskulturer: antaganden, värderingar och normer som präglar en organisation samt hur organisationskulturen påverkar ledarskap, medarbetare och resultat.
  Led  -

Matriser

Led
Ledarskap och Organisation, del 4

F
E
C
A
Eleven redogör översiktligt för innebörden av begrepp inom ledarskap och organisation.
Eleven redogör utförligt för innebörden av begrepp inom ledarskap och organisation
Eleven redogör utförligt och nyanserat för innebörden av begrepp inom ledarskap och organisation
Eleven redogör översiktligt för hur individer och grupper fungerar inom en organiserad verksamhet.
Eleven redogör utförligt för hur individer och grupper fungerar inom en organiserad verksamhet.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för hur individer och grupper fungerar inom en organiserad verksamhet.
Eleven beskriver också översiktligt olika organisationsformer och för enkla resonemang om deras användbarhet.
Eleven beskriver också utförligt olika organisationsformer och för välgrundade resonemang om deras användbarhet.
Eleven beskriver också utförligt och nyanserat olika organisationsformer och för välgrundade och nyanserade resonemang om deras användbarhet.
Dessutom redogör eleven översiktligt för hur organisationskulturer uppstår och för enkla resonemang om organisationskulturens påverkan på ledarskap, medarbetare och resultat inom en verksamhet.
Dessutom redogör eleven utförligt för hur organisationskulturer uppstår och för välgrundade resonemang om organisationskulturens påverkan på ledarskap, medarbetare och resultat inom en verksamhet.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för hur organisationskulturer uppstår och för välgrundade och nyanserade resonemang om organisationskulturens påverkan på ledarskap, medarbetare och resultat inom en verksamhet.
Eleven identifierar och formulerar enkla frågeställningar inom ledarskap och organisation samt för enkla resonemang om dem.
Eleven identifierar och formulerar frågeställningar inom ledarskap och organisation samt för välgrundade resonemang om dem.
Eleven identifierar och formulerar komplexa frågeställningar inom ledarskap och organisation samt för välgrundade och nyanserade resonemang om dem.