👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

All about sports

Skapad 2022-02-24 20:54 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Grundskola 4 Engelska
There are many different kinds of sports you can play. Some sports you play alone, and some you play on a team. You play sports to have fun, and maybe you also play sports to win.

Innehåll

Syftet med arbetsområdet, som handlar om temaområdet sport, är att eleverna ska utveckla sina kunskaper i engelska, språkligt och i anknytning till områden och sammanhang där språket används. 

Under arbetets gång introduceras eleverna till ett antal olika idrottsgrenar som är populära i engelskspråkiga länder. Dessa gäller det att beskriva i bild och ord, vilket innebär att eleverna behöver arbeta aktivt med sina ordförråd och sina förmågor att kommunicera på målspråket.

Arbetet börjar med olika aktiviteter som går ut på att bygga på elevernas ordförråd med idrottsrelaterade glosor och fraser. Glosarbetet genomförs på ett mycket lekfullt sätt och aktiviteterna innehåller såväl flashcards, ett memoryspel samt ett tärningsspel. Med ordförrådet på plats är det sedan dags att läsa en text om sport med hjälp av läsguiden. Textförståelsen säkerställs genom en summerande diskussion om textens innehåll. 

Det betonas att eleverna under hela arbetsområdet använder det engelska språket så mycket som möjligt, och att så många elever som möjligt är aktiva samtidigt. Arbetssätten varierar mellan enskilda uppgifter och gruppuppgifter, där olika gruppkonstruktioner och samarbeten blandas.

Området avlutas med ett quiz.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6