👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Näringskedjor & näringsväv åk 3

Skapad 2022-02-24 21:11 i Rosendalsskolan Linköping
Grundskola 3 NO (år 1-3)
Allt börjar med en växt, sedan ett djur eller insekt som äter växten och allt till slut hamnar hos nedbrytarna. I naturen är vi beroende av varandra. Sol och vatten behövs för att det ska växa och gro i naturen. Växter ger i sin tur näring till djuren. Här kommer vi att lära oss om vad en näringskedja är och varför den är viktig.

Innehåll

Vecka 9-12

Vad kommer vi att jobba med?

Under dessa kommande veckor kommer vi att jobba med näringskedjor och näringsväv.

Hur ska vi arbeta?

 • Google presentationer
 • Film och diskussioner
 • Läsa faktatexter
 • Jobba laborativt med bilder parvis och individuellt
 • Rita, klippa och klistra ihop näringskedjor
 • Boken om NO 1-3 sidan 66.
 • Utelekar/Gå ut i skogen och titta på näringskedjor

Hur ska vi bedöma målen?

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • Kunna visa att du kan göra en enkel näringskedja där du förklarar sambandet mellan organismer i ekosystemet.

Tidsram

Vecka:

Lektion 1:

Lektion 2:

9

Introduktion: Vad är en näringskedja?

Begreppen: producent, konsument och toppkonsument

10

Begreppen producent, konsument och nedbrytare

Begreppen producent, konsument och nedbrytare

11

Bedömning: Näringskedja

Näringsväv

12

Näringsväv

Utelek/Skogen

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3

Matriser

NO
Näringskedjor & näringsväv åk 3

 • NO  1-3   Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
Insats krävs
Godtagbara kunskaper för området
Mer än godtagbar kunskaper för området
Eleven kan göra enkla näringskedjor och beskriver samband mellan organismer i ekosystemet
 • NO  1-3
Med hjälp och stöd av en vuxen kan eleven göra en enkel näringskedja och förklarar vilka roller organismerna har i näringskedjan.
Eleven kan göra enkla näringskedjor och förklarar vilka roller organismer har i ekosystemet.
Eleven kan göra näringskedjor samt förstår hur näringskedja och näringsväv hänger ihop. Eleven beskriver utförligt samband mellan organismer i ekosystemet.