👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Högläsning

Skapad 2022-02-25 07:20 i Tallbacken förskola Flen
Förskola
Genom högläsning, berättande och att samtala om texter/bilder vill vi utveckla barnens språkliga förmåga samt inspirera och väcka barns nyfikenhet till litteratur och skriftspråk.

Innehåll

Syfte:

Förskolan har en viktig roll i att väcka barnens intresse för berättelser, texter och skriftspråk.

I läroplanen för förskolan står det att "Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter"

Mål:

Vi stärker barnens språkutveckling genom planerad undervisning och tema med bokprat som utgångspunkt.

Hur: 

 • Planerad undervisning med bokläsning och bokprat.
 • Tema i mindre grupper med en bok/saga som utgångspunkt.
 • Barnen har tillgång till böcker i verksamheten vilket ger möjlighet till spontana lässtunder/bokprat vid olika tillfällen under en dag.
 • Vi använder oss av polyglutt där det finns böcker på olika språk. 
 • Vi besöker biblioteket i mindre grupper.

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18