"Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling." Artikel 6

 

"Barn har rätt till ett eget namn och ett medborgarskap. Barnet har rätt, så långt det är möjligt, att få veta vilka dess föräldrar är och få deras omvårdnad." Artikel 7

 

"Barn har rätt till sin identitet, sitt medborgarskap, sitt namn och sina släktförhållanden." Artikel 8