👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminsplanering Tamil åk 7-9

Skapad 2022-02-25 08:14 i SpråkCentrum Huddinge
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Tamil

Innehåll

Under det här läsåret fokuserar vi på följande med hjälp av videor, läsmaterial, skrivmaterial, olika appar, och lyssnande program.

 Detta ska vi arbeta med

 • Läsning
 • Läsförståelse
 • Hörförståelse
 • Diskussioner
 • Uppsatsskrivande
 • Projektarbeten
 • Grammatik
 • Högtider/traditioner

 

Så här kommer vi att arbeta

 • Vi ska arbeta med olika texter och textinnehåll. Vi ska öva på textfrågor för att öva läsförståelsen.
 • Vi ska även träna på skrivandet, genom uppsatsskrivande,  samt genom projektarbeten.
 • Vi ska även träna på gramatiska övningar och detta inkluderar synonymer, motsatser, meningsbyggnad osv.
 • Vi tränar även på vardagliga begrepp som dyker upp under undervisningen.
 • Vi ska tala modersmålet så mycket som möiligt under lektionerna i större eller mindre grupper
 • Vi ska uttrycka våra tankar,känslor och åsikter i olika situationer.
 

Bedömning

 • Eleven bedöms utifrån aktivt deltagandet på lektionstid men även på de uppgifter som lämnas in.
 • kan skriva (uttrycka dig i skrift) så andra föstår (tex början/handling/slut, punkt/frågetecken/stor bokstav, stava vanliga ord)... 
 • översätta mellan svenska/English och Tamil
 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Ml
 • läsa och förstå texter,
  Ml
 • skriva för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner och kulturella företeelser i områden där modersmålet talas.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Hur man kan använda omskrivningar, växlingar mellan språk samt visuell förstärkning, till exempel bilder, tecken och kroppsspråk, för att förstå och göra sig förstådd.
  Ml  7-9
 • Kommunikation i olika sammanhang och för olika syften. Hur åsikter, intresse och argument kan uttryckas.
  Ml  7-9
 • Muntliga presentationer i olika sammanhang.
  Ml  7-9
 • Uttal, betoning och satsmelodi. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskan.
  Ml  7-9
 • Lässtrategier för att avkoda och förstå olika texter. Sökläsning och läsning mellan raderna.
  Ml  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter och hur man anpassar innehållet till olika mottagare.
  Ml  7-9
 • Modersmålets uppbyggnad. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.
  Ml  7-9
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från områden där modersmålet talas.
  Ml  7-9
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll.
  Ml  7-9
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel nyhetsartiklar, med anknytning till traditioner och företeelser i områden där modersmålet talas.
  Ml  7-9
 • Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas.
  Ml  7-9
 • Barn och ungdomars vardagsliv i områden där modersmålet talas i jämförelse med vardagsliv i Sverige.
  Ml  7-9