👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Praxis våren 2022, Allö fsk

Skapad 2022-02-25 09:09 i Allö förskola Kristianstad
Förskola
Praxis är ett material med alfabetsbilder som fokuserar på hur bokstäverna ljudas, inte hur de uttalas när man säger dem en och en. Barnen får kunskap om bokstävernas olika ljud och bilderna kopplar bokstävernas utseende till dess ljud med hjälp av bilder. Praxis alfabetet utvecklar den fonologiska medvetenheten och har visat sig vara ett första steg och ett bra stöd för många barns läs- och skrivinlärning.

Innehåll

Innehåll

Praxismaterialet skapades ursprungligen av logopeder vid The Nuffield Centre i London, och ingår i en metod för arbete med språkförsenade barn. Träningsprogrammet är översatt och anpassat till svenskan och de svenska språkljuden av leg. logoped Britt Hellqvist. Materialet visualiserar de viktiga språkljuden – fonemen. Varje fonem/språkljud representeras av en bild. Bokstäverna finns med i bilden, vilket gör att barnen automatiskt lär sig känna igen även dem.

 

Många barn får en skjuts in i tidig läsinlärning med hjälp av Praxisalfabetet. Praxisbilderna sätter i motsats till traditionella alfabet INTE bokstaven i centrum, utan på fokuserar på hur de olika språkljuden låter och görs. Genom att på ett lekfullt sätt kombinera praxisbilder så att de bildar stavelser och ord ges barn en tidig fonologisk medvetenhet och förståelse för hur språket är uppbyggt. Bokstavskännedom får de på köpet. 

Syfte

Syftet är att barnen på ett lekfullt sätt ska ges möjlighet att:

 •        få förståelse för hur bokstäverna låter,
 •       få kunskap om bokstävernas olika ljud,
 •        stimuleras och utmanas i sin språkutveckling,
 •        utveckla intresse för bokstäver,
 •        kunna ljuda och höra stavelser,

Varför är just detta lärandeinnehåll viktigt för barnen?

Praxis alfabetet utvecklar den fonologiska medvetenheten och att lägger en grund för skriftspråk och läsutveckling. Barnen får kunskap om bokstävernas olika ljud och bilderna hjälper dem att koppla bokstävernas utseende till dess ljud. 

Planering för att nå målet/målen:

Hur lägger vi upp arbetet?

Barnen ska på ett lustfyllt sätt möta praxisalfabetet.

Vi använder Praxis planscher och bilder i A5 storlek.

Dokumentation sker i Unikums lärloggar. 

För vilka?

Vilka undervisningsmetoder/undervisande aktiviteter kommer vi att använda oss av?

Bilderna i A5 storlek är stora och tydliga och kan användas på många olika sätt, tex att bilda ord med.

Vi väljer ut några bilder att starta med, (två konsonanter och två vokaler) dessa presenteras en i taget. Sedan ökar vi på med bilder efterhand som barnen lär sig bokstavsljuden. Det viktiga är inte att det ska gå fort utan att barnen hinner lära sig de olika ljuden. Redan med några få bokstäver kan vi sätta samman bokstäver till korta ord som efterhand kan bli längre.

 

Mål:

 • Öka den fonologiska medvetenheten och att barnen ska få förståelse för hur bokstäverna låter.
 • Att urskilja bokstäver
 • Få kunskap om bokstävernas olika ljud
 • Utveckla intresse för skriftspråk och symboler 
 • Stimulera och utmana barnens språk/kommunikations utveckling 

Vilka/vilket mål ligger i fokus i denna planering? 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

Se nedan i "lägg till", Läroplan

 

Kopplingar till läroplanen

 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18