👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Igelkottens samplanering VT 2022. Årstider.

Skapad 2022-02-25 09:21 i 200111 Förskolan Gläntan, Stenkvistavägen 5 Stockholm Enskede-Årsta-Vantör
Förskola
Barnen visar stort intresse för årstider, månader, högtider/högtidsdagar och födelsedagar. De visar även stort intresse för snö och is och olika temperaturer. Barnen valde att fortsätta med projekt årstiderna genom röstning då nästan alla ville fortsätta.

Innehåll

 

 Innehåll

Arbetssätt

Vi kommer att experimentera med att frysa och tina. Det kommer att vara till exempel vatten med färg i, mycket eller lite vatten, olika frukter mm utifrån barnens idéer och tankar( exempelvis "Bananglass"). 

När det är snö ute kommer vi att arbeta med den, till exempel genom att skapa figurer, spraymåla på den, åka på den, springa på den, känna på den, göra snöänglar, skriva och rita i den. Vi kommer att samtala om hur snön känns, om den är kall eller varm, mjuk eller hård, blöt eller torr. Genom den pedagogiska dokumentationen reflekterar vi tillsammans med barnen kring våra bilder på det vi gjort eller sett.

Vi kommer att rita och måla vinterbilder och skapa i lera för att jämföra hur det är att skapa i lera och i snö. 

Barnen är mycket intresserade av att skriva just nu, så förutom att de skriver sitt namn på allt de skapat så kommer vi att skriva, måla och skapa i lera, ord som har med vinter eller vår att göra. 

Alla barn har snart skapat digital teater/film i Puppet Pals. Dessa filmer/teater handlar om höst eller vinter. Barnen tar först egna bilder och skapar sedan film. Vi kommer att titta på filmerna tillsammans på storskärm och reflektera över dem. Om barnen visar fortsatt intresse så kommer vi att fortsätta arbeta med Puppet Pals under våren (och det kommer då att handla om våren). Detta är ett digitalt verktyg som barnen behöver arbeta med flera gånger för att bli vana vid de olika funktionerna. Barnen kommer att fotografera med Ipads även vid andra tillfällen. 

Vi har köpt en utetermometer och arbetar mycket med matematiken kring detta med temperatur. Hur många grader varmare än i igår? osv. Vi kopplar även temperaturen till hur det känns i luften, hur snön/regnet känns, blåst och sol och årstiderna. Vi kommer att arbeta med hur årstiderna gestaltar sig i andra länder, om dessa länder ens har årstider, då framför allt de länder som barnen har släktingar i eller annan anknytning till. Vi kommer bland annat att jämföra temperaturen här och i dessa länder och undersöka hur våren ser ut i dessa länder. 

Vi går regelbundet till skogen och till olika parker. Där, och på väg dit, undersöker och samtalar vi om naturen, dess förändringar utifrån väder och årstid. Till exempel om vi hittar is som smälter eller blad som knoppas. Vi har ett rönnbärsträd som vi följer, tittar på, fotograferar och samtalar om i relation till årstiderna och till  till exempel djur som äter rönnbär. 

När vi är ute rör vi på oss mycket, hoppar från stenar, klättrar, härmar varandras rörelser, springer i snö, arbetar med analog programmering med mera. Vi kommer att dramatisera olika väder. Regn, snö, att gå på hal is, sol, blåst med mera. Även dramatisera hur det känns när det är kallt eller att åka skridskor, skidor eller att vara ett äppelträd som blommar. 

Vi läser böcker om vinter och vår. Vi kommer att dramatisera vissa scener ur dessa böcker, som tex att åka spark eller skidor. Eventuellt kommer vi att arbeta vidare med någon av böckerna, genom drama och/eller skapande. Detta beroende på barnens intressen. Vi kommer att gå till biblioteket. Vi kommer att sjunga och spela sånger om vinter och vår. 

Barnen är intresserade av mätning. Vi mäter alla på avdelningen på väggen, på något vi kallar för "mätträd". Barnen har fått i uppgift att mäta någon familjemedlem och sedan visar vi på vårt mätträd på väggen hur lång/hög familjemedlemmen är. Vi räknar centimetrar och använder matematiska begrepp som till exempel längre än, kortare än. Vi kommer att arbeta vidare med mätning genom att mäta och markera på stort papper på golvet. 

Vi kommer att arbeta med ett material som heter "energiagenterna" som handlar om att spara el och vatten och där vi bland annat kommer att använda Qr-koder. Vi samtalar med barnen om matsvinn, vad som händer med matsvinnet. Vi pratar om återvinning och att vara rädd om materialet på avdelningen. Vi går till återvinningsstationen med barnen. 

Resursanvändning

Skogen, närområdet, parker, internet, biblioteket.

Ipads, appar för film och fotoskapande samt berättande. 

Skapandematerial, återvinningsmaterial, naturmaterial. Termometrar. 

Barn, pedagoger och vårdnadshavare. 

 

Vårdnadshavares delaktighet

Lärloggar.
Vi kommer att vi be om att få veta längden på familjemedlemmar.

Vi kommer att be vårdnadshavare om information om årstiderna i de länder/områden i Sverige som familjen har anknytning till. 

 

Förväntat resultat

-Barn i Högdalens förskolor visar på förändrat kunnande inom språkutveckling och visar förståelse för böcker, symboler, digitala verktyg och kommunikation (Social hållbarhet).

-Barn i Högdalens förskolor visar på förändrat kunnande om hälsosam miljö, djur, natur, rörelse och hälsa (Ekologisk hållbarhet)

-Barn i Högdalens förskolor reflekterar med pedagoger om resurser som vatten, elektricitet och hälsosam mat (Ekonomisk hållbarhet)

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18