👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Omdömen Etnicitet och kulturmöten

Skapad 2022-02-25 09:29 i Bäckängsgymnasiet D Borås Gymnasieskolor
Gymnasieskola Sociologi
Planering och innehåll - se Google Classroom. Respons - se Google Classroom och Digiexam

Matriser

Soi
Etnicitet och kulturmöten

1. Nation, kultur och etnicitet

Kunskaper om hur människor och samhället formar varandra, utifrån olika teorier och teoretiska perspektiv. Förmåga att använda sociologiska begrepp, teorier och modeller. Förmåga att diskutera samhällets, egna och andras attityder samt diskutera handlingar och värdera olika ståndpunkter.
Ännu inte i nivå
I nivå
Över nivå
Beskriva och redogöra
Teorier och begrepp
Reflektera

2. Nationella minoriteter

Kunskaper om hur människor och samhället formar varandra, utifrån olika teorier och teoretiska perspektiv. Förmåga att använda sociologiska begrepp, teorier och modeller. Färdigheter i att kritiskt samla in, bearbeta och använda information från olika källor Förmåga att diskutera samhällets, egna och andras attityder samt diskutera handlingar och värdera olika ståndpunkter. Förmåga att problematisera kulturmöten och sociala processer på individ-, grupp- och samhällsnivå.
Ännu inte i nivå
I nivå
Över nivå
Beskriva och redogöra
Teorier och begrepp
Söka, bearbeta och värdera
Diskutera och argumentera
Reflektera

3. Migration och migrationspolitik

Kunskaper om hur människor och samhället formar varandra, utifrån olika teorier och teoretiska perspektiv. Förmåga att använda sociologiska begrepp, teorier och modeller. Färdigheter i att kritiskt samla in, bearbeta och använda information från olika källor och förmåga att använda olika metoder för att samla in och bearbeta information. Förmåga att diskutera samhällets, egna och andras attityder samt diskutera handlingar och värdera olika ståndpunkter. Förmåga att problematisera kulturmöten och sociala processer på individ-, grupp- och samhällsnivå.
Ännu inte i nivå
I nivå
Över nivå
Beskriva och redogöra
Teorier, begrepp, modeller
Söka, bearbeta och värdera
Diskutera och argumentera
Reflektera

4. Religon och kultur

Kunskaper om hur människor och samhället formar varandra, utifrån olika teorier och teoretiska perspektiv. Förmåga att använda sociologiska begrepp, teorier och modeller. Förmåga att diskutera samhällets, egna och andras attityder samt diskutera handlingar och värdera olika ståndpunkter. Förmåga att problematisera kulturmöten och sociala processer på individ-, grupp- och samhällsnivå.
Ännu inte i nivå
I nivå
Över nivå
Beskriva och redogöra
Teorier, begrepp
Diskutera och argumentera

Reflektera

Ännu inte i nivå
I nivå
Över nivå

5. Integration och kulturmöten

Kunskaper om hur människor och samhället formar varandra, utifrån olika teorier och teoretiska perspektiv. Förmåga att använda sociologiska begrepp, teorier och modeller. Färdigheter i att kritiskt samla in, bearbeta och använda information från olika källor och förmåga att använda olika metoder för att samla in och bearbeta information. Förmåga att diskutera samhällets, egna och andras attityder samt diskutera handlingar och värdera olika ståndpunkter. Förmåga att problematisera kulturmöten och sociala processer på individ-, grupp- och samhällsnivå.
Ännu inte i nivå
I nivå
Över nivå
Beskriva och redogöra
Begrepp, teorier, modeller
Söka, bearbeta och värdera
Diskutera och argumentera
Reflektera