👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grupper vårterminen

Skapad 2022-02-25 09:35 i Förskolan Jungfrun Falun
Förskola
Vi har delat in barngruppen i två grupper, som vi kommer att jobba i tre dagar i veckan.

Innehåll

Vi såg ett behov av att dela in barngruppen i mindre grupper, och har därför valt att arbeta i smågrupper tre dagar i veckan, tisdagar, onsdagar och torsdagar. En grupp kommer att gå ut på förmiddagen och den andra gruppen på eftermiddagen. På så sätt blir det lättare för oss att kunna möta varje barn på individnivå och kunna erbjuda bäst möjlighet till fortsatt utveckling och lärande. 

Vi kommer att fokusera på vårt arbete med hållbar utveckling och kommer under våren att jobba med den ekologiska biten, så som sopsortering, odling, djur & natur samt skräpplockardagen. Vi kommer genomgående jobba med de andra målen så som språkutveckling, digitala verktyg och matematik också tillsammans med hållbar utveckling. 

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18