👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Block 4 Naturvetenskap och teknik Grodan 2022

Skapad 2022-02-25 09:42 i Hjärtums förskola Lilla Edet
Förskola
Planering för vårt arbete i naturvetenskap och teknik våren 2022

Innehåll

Innehåll

Kartläggning av  var barngruppen befinner sig 

 


-Var befinner vi oss just nu? 

Vi håller på att skola in barn och arbetar för att bli en grupp. Vi håller även på att arbeta fram fungerande och hållbara rutiner för att barnen ska känna en trygghet i att veta vad som händer en dag på Grodan. Vi har delat in barnen i två grupper som vi ska vara i på förmiddagarna när vi genomför våra planerade aktiviteter. 

 

-Vilka lärprocesser är barnen inne i just nu? 

 

 

-Vad kan/vet barnen om detta?

 

-Intressen

Ett av de största intressena inne på avdelningen är Duplo och då speciellt bilarna. Barnen använder ofta våra utklädningskläder och hattar. Barnen visar stort intresse för att sjunga i våra samlingar men också vid spontana tillfällen. Sångpåsen och flanosagor är populärt bland annat.

 

Formulera tydliga mål och förväntade effekter av valt projekt/tema

 

 

Vi vill med detta arbete att barnen ska få en vidgad förståelse för sin omvärld och hur tekniken påverkar vad och hur vi kan göra

 • saker. Genom att skapa en teknikvägg och eller en teknikhörna vill vi uppmuntra barnen att upptäcka och utforska 
 • teknik i vardagen och vi vill även ta in material som ger barnen förmågan att kunna bygga, skapa och konstruera med olika
 • tekniker och redskap. 
 • Genom att gå ut och upptäcka naturen utanför gården där vi även kan plocka med oss naturmaterial att skapa med samt att odla
 • inne på avdelningen och i vår pallkrage, vill vi skapaen förkunskap och förförståelseförståelse för naturens olika kretslopp (från frö till planta) och hur människor, natur och samhälle
 • påverkar varandra.

 

- Vilka kunskaper och färdigheter ska barnen få möjlighet att utveckla?

När det kommer till naturkunskap vill vi ge barnen kunskaper och upplevelser om odling och i tekniken vill vi bland annat utforska hjulet och lutande plan 

 -Vad ska vi undervisa om?

Hur ett frö kan växa upp till en planta, vad krävs för att det ska växa? 

Utforska hjulet och lutande plan i olika sammanhang. 

 -Hur ska undervisningen ske i

 Planerad undervisning: Planerade aktiviteter där vi utforskar hjulet och lutande planet både i lek och skapande. 

 Spontan undervisning: Vi uppmärksammar det vi ser att barnen visar intresse för när det kommer till naturvetenskap och teknik.  Detta både inne på avdelningen men också ute på gården och vid besök i skogen eller lekplatsen. 

 

-Hur gör vi barnen delaktiga i arbetet?

Vi utgår från det barnen visar intresse för och låter det styra i planeringen av aktiviteter. 

 

 

 

Detta behöver vi göra för att skapa förutsättningar för lärande av projekt/tema

-Hur förbereder vi barnen? 

Vi kommer att utgå från boken "Vems är kläderna på strecket" i vårt arbete. Med hjälp av karaktärerna i boken kommer vi att bjuda in till undervisningstillfällena. Vi förbereder barnen genom att en dag sätta upp en tvättlina med klädnypor på. Vad kan det vara? Vems är det? En annan dag tänker vi att boken ska hänga i en klädnypa på strecket. 

-Hur utmanar och inspirerar vi barnen?

Genom karaktärerna i boken som kommer på besök och inspirerar barnen och kanske ber om hjälp med något eller lämnar ett uppdrag. 

-Vilka ändringar behöver göras i lärmiljön?

Vi behöver tillföra mer teknik i våra lärmiljöer men också natur. 

-Hur skall dokumentationen ske?

Genom foto och observationer. Vi dokumenterar i lärloggen i Unikum och vi delger även barnen dokumentation genom att sätta upp bilder och derast alster inne på avdelningen så att de kan gå tillbaka och minnas samt reflektera över vad vi gjort. 

Dessa två delar ovan kan tolkas som de grundläggande strategierna, vad vi erbjuder barnen för kunskaper och förförståelser.

 

 

(Uppföljning sker genom)Reflektion och analys

-Bedömning av hur arbetet fortskrider

-Reflektion, både barn och vuxna

-Barnens delaktighet, på vilket sätt har barnen varit resurser för varandra i sitt lärande? Hur samtalar barnen om projekt/temat? Vad vill barnen fortsätta utforska? etc.

-Behövs nya förändringar i arbetssätt och metoder? Varför och på vilket sätt?

-Har det tillkommit nya mål?

 

 

 

 

Resultat

-Hur gick det? Fokusera på vad som gjort skillnad i arbetet (inte så mycket på vad ni gjort)

-På vilket sett ser vi att barnen har utvecklat sin förmåga utifrån valda läroplansmål?


-Verktyg att utgå ifrån;

 • pedagogisk dokumentation,
 • lärloggsinlägg
 • reflektioner och intervjuer med barnen (vad gör de från undervisningen i "fri" lek, vad säger barnen om sina lärloggsinlägg när de får se dem)
 • samtal med föräldrar

 

Reflektion, resultat och analys ovan kan ses som de vidareutvecklande strategierna, vad barnen tar med sig, deras förståelse kring temat och hur vi tar det vidare.

 

Analys och slutsats

Analys:

Vad av detta verkar ha varit framgångsrikt? 

Varför tror ni att det har varit framgångsrikt?

Slutsats: 

Sammanfatta kort vilka som var framgångsfaktorerna och vilka utvecklingsområden som kvarstår. Utveckla hur arbetet kan fortsätta framöver.

Vad tar vi med oss till nästa projekt/tema.

Vilka eller vilket utvecklingsområde kan vi fokusera på?

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18