👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

7-11/3 Jämnställdhetsvecka Grönnen

Skapad 2022-02-25 10:04 i Skogsgårdens förskola Östersund
Förskola
Vi vill denna vecka lägga extra fokus på allas lika värde och samtala med barnen kring detta

Innehåll

Innehåll

Förskolans uppdrag bygger på demokratiska värden, jämställdhet och jämlikhet och hur vi på många sätt uppmärksammar och arbetar för det i vår dagliga verksamhet på förskolan. Denna vecka har vi valt att lägga extra fokus på detta arbete för att uppmärksamma barnen på vad jämställdhet är och vi är nyfikna på barnens syn om detta. 

För vilka:

Alla Grönnens barn

 

Varför:

Vi vill uppmärksamma att vi strävar mot jämställdhet i samhället och har valt att uppmärksamma detta på veckan då den internationella kvinnodagen inträffar (8/3)

 

Vilket lärande vill vi ge:

Att alla människor är lika värda. Att vi alla har samma rättigheter, skyldigheter och värde.

 

Material:

Vi tittar på utskrivna bilder som kommer att synas på avdelningen under veckan.

Vi läser normkreativa böcker på Polyglutt och de fysiska exemplar som vi lånat på biblioteket.

Vi färglägger normkreativa målarbilder varav några finns på länk nedan

https://cella7.files.wordpress.com/2015/03/super-mjuka-hjc3a4ltar.pdf

 

Vad gör vi:

Vi samtalar, tittar på bilder, läser böcker, färglägger.

 

Hur gör vi:

På samlingarna före lunch, samt lugna stunden innan frukost och efter vilan kommer detta material att finnas tillgängligt för barnen.

 

Reflektion/Analys:

När? Efter varje avslutad aktivitet, under aktiviteten eller långt efter. Vi försöker snappa upp och anteckna och fotografera så mycket vi kan!

Vilka? Alla deltagare

Hur går vi vidare? Vad har fungerat bra denna vecka och vad behöver vi fokusera mer/mindre på, vad behöver vi komplettera med och vad var roligast?

 

Barnen verkar tycka att man får vara kär i och vän med vem man vill. Vi tittade på bilder på olika familjer, bröllopspar och kära människor, både kvinnor och män.

Vi pratade frisyrer, långt regnbågshår var det som de flesta önskade att de hade. Vi diskuterade längd på hår och frisyrer. Kan killar ha långt hår? Ja, Isak har långt hår. Kan alla ha kort hår? Ja! Kan tjejer ha långt hår? ja, eller kort!

Vi samtalade om olika sorters kläder, mönster och färger. Vi hade alla många olika mönster på våra kläder, blommigt, randigt, prickigt, olika djur och bokstäver. Favoritfärgen i barngruppen på kläder denna dag var blå. En del föredrar byxor, medan andra trivs bäst i klänning. 

Det har varit intressant och lärorikt att få ta del av barnens tankar under veckan och det har blivit en hel del trevliga samtal om att man får vara precis som man är!

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • säkerställa att alla barn får lika stort inflytande över och utrymme i utbildningen oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18
 • medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet,
  Lpfö 18
 • inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor och intressen på ett sätt som går utöver könsstereotypa val,
  Lpfö 18