👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 4B - VT

Skapad 2022-02-25 09:54 i Smedshagsskolan Stockholm Grundskolor
Matteborgen 4B
Grundskola 4 Matematik
Matteplanering för VT.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde

Genom undervisningen ska du ges förutsättningar för att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet. Vi kommer dessutom arbeta med problemlösning.

Mål

Läroplanens centrala innehåll

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att ha genomgångar, samt arbeta både individuellt och i grupp. Vi kommer att arbeta med matematikboken Matteborgen 4b. Diagnoser görs efter varje kapitel.

Boken tar upp:

 • Tidsenheterna: år, månad, vecka, dygn, timme, minut och sekund.
 • Datum och almanackan.
 • Klockan.
 • Avrundning.
 • Addition och subtraktion i talområdet 0-10000.
 • Vinklar.
 • Skala, förstoring och förminskning.
 • Bråk.
 • Multiplikation.
 • Kort division.

Bedömning

Vad ska bedömas?

 • Din förmåga att använda tidsenheterna: år, månad, vecka, dygn, timme, minut och sekund. 
 • Din förtrogenhet med datum och almanackan. 
 • Din förtrogenhet med klockan.
 • Din förmåga att avrunda 
 • Din förmåga att använda addition och subtraktion i talområdet 0-10000 
 • Din förmåga att använda multiplikation med nollor (10, 100, 1000), samt med större tal. 
 • Din förmåga att använda kort division. 
 • Din förmåga att läsa, skriva och storleksordna bråk. 
 • Din förståelse av vinklar. 
 • Din förståelse av skala, samt att förstora och förminska.

Hur ska det bedömas?

Utifrån diagnoser, matteprov och arbetet i klassrummet. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
VT22 Matteborgen 4B

På väg
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tid
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
Du har grundläggande förståelse för enheterna år, månad, vecka, dygn, timme och sekund.
Du har god förståelse för enheterna år, månad, vecka, dygn, timme och sekund.
Du har mycket god förståelse för enheterna år, månad, vecka, dygn, timme och sekund.
Datum
Du kan i huvudsak läsa och skriva datum. Du kan i huvudsak leta reda på uppgifter i almanackan.
Du kan relativt väl läsa och skriva datum. Du kan relativt väl leta reda på uppgifter i almanackan.
Du kan på ett väl fungerande sätt läsa och skriva datum. Du kan på ett väl fungerande sätt leta reda på uppgifter i almanackan.
Klocka
Du kan i huvudsak avläsa klockan och skriva klocklslag med siffror.
Du kan relativt väl avläsa klockan och skriva klocklslag med siffror.
Du kan på ett väl fungerande sättavläsa klockan och skriva klocklslag med siffror.
addition och subtraktion
 • Ma
 • Ma
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
Du kan i huvudsak avrunda till närmaste tiotal, hundratal och tusental.
Du kan relativt väl avrunda till närmaste tiotal, hundratal och tusental.
Du kan på ett väl fungerande sätt avrunda till närmaste tiotal, hundratal och tusental.
Du kan i huvudsak addera och subtrahera inom talområdet 0- 10 000
Du kan relativt väl addera och subtrahera inom talområdet 0- 10 000
Du kan på ett väl fungerande sätt addera och subtrahera inom talområdet 0- 10 000
Geometri
 • Ma
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
Du har grundläggande förståelse för och kan använda skala.
Du har god förståelse för och kan använda skala.
Du har mycket god förståelse för och kan använda skala.
Du kan i huvudsak namnet på olika månghörningar.
Du kan relativt väl namnet på olika månghörningar.
Du kan på ett väl fungerande sätt namnet på olika månghörningar.
Du har grundläggande förståelse för vad som menas med förstoring och förminskning.
Du har god förståelse för vad som menas med förstoring och förminskning.
Du har mycket god förståelse för vad som menas med förstoring och förminskning.
Du kan i huvudsak avgöra om en vinkel är rät, spetsig eller trubbig.
Du kan relativt väl avgöra om en vinkel är rät, spetsig eller trubbig.
Du kan på ett väl fungerande sätt avgöra om en vinkel är rät, spetsig eller trubbig.