👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kropp, mat och rörelse

Skapad 2022-02-25 09:59 i Skogsbackens Förskola Fristående förskolor
Förskola
Vi utforskar vad som händer i kroppen när vi äter och rör oss. Samt hur vårt fysiska och psykiska mående påverkas av just detta

Innehåll

Nuläge:

Vi har många barn i gruppen som visar stor nyfikenhet inför hur saker hänger ihop och fungerar. Framförallt de äldsta barnen uppvisar stor vetgirighet efter nya kunskaper och erfarenheter. Under föregående läsår arbetade drakgruppen med tema kroppen vilket var mycket uppskattat och känns som något som både barnen och vi pedagoger skulle vilja arbeta vidare med. För att koppla arbetet till våra prioriterade mål och arbetet med grön flagg så kommer vi välja att utforska sambandet mellan vår kropp, mat och rörelse. 

 

Syfte:

Att barnen ska ges möjlighet att både i teori och praktik tillägna sig kunskap om vad de mår bra av, både ur ett fysiskt och psykiskt perspektiv.

Vi vill synliggöra för barnen och ge dem träning i hur man kan använda olika digitala verktyg för att tillägna sig nya kunskaper och erfarenheter. 

 

Genomförande:

I mindre gruppkonstellationer, framförallt i våra innegrupper kommer vi att utforska sambandet mellan kost, rörelse och hur vi mår, fysiskt och psykiskt. Vad händer i kroppen när vi äter, respektive inte äter? Vilken sorts mat mår kroppen bra av, respektive mindre bra av att få i sig? Vad händer i kroppen när vi rör oss och hur påverkar maten vår ork och förmåga att leka och hålla igång?

Exempel på områden att utforska:

- Matsmältning. Vad händer med maten när vi äter? Hur omvandlas maten från mat till energi?

- Bra/dålig mat? Hur påverkas kroppen av vad vi äter?

- Vad händer i kroppen när vi håller igång och anstränger oss? 

Fler områden kommer att utforskas utifrån vad barnen visar intresse för.

 

Mål:

Att barnen ska ges möjlighet till såväl teoretisk som praktisk kunskap kring vad som får dem att må bra. Att ge barnen förutsättningar och intresse för att lägga grunden till en hälsosam livstil. 

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18