👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Industrialism, imperialism och demokratiutveckling

Skapad 2022-02-25 10:14 i Sven Eriksonsgymnasiet A Borås Gymnasieskolor
Gymnasieskola Historia
Vi inleder med en film om industrialismens utveckling, efteråt arbetar ni i tvärgrupper där ni tar reda på vad som sker under imperialismen och hur demokratin utvecklas i Europa. Ni tar ställning till utvecklingarna utifrån tilldelade ideologier och vi avslutar i en debatt.

Matriser

His
Historia 1a1

E
C
A
Händelser, förändringsprocesser, personer
Eleven kan översiktligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer urnder olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem.
Eleven kan utförligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem.Eleven jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med enkla omdömen sitt val.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Eleven jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med nyanserade omdömen sitt val.
Orsaker och konsekvenser av händelser och förändringsprocesser
Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser.
Dessutom kan eleven utförligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser.
Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser.
Personers betydelse för händelser och utveckling
Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar översiktligt deras betydelse för olika skeenden.
Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar utförligt deras betydelse för olika skeenden.
Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar utförligt och nyanserat deras betydelse för olika skeenden.