👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livets utveckling från Big Bang till Forntiden

Skapad 2022-02-25 10:28 i Nygårdskolan Borlänge
Från Big Bang till istid och forntid
Grundskola 2 – 3 SO (år 1-3)
Vi ska titta på livets utveckling från Big Bang. Bakterier som blir till liv i vattnet, till dinosaurier, till människor, vidare till istid och forntid.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Vi ska lära oss:

 • hur livet började på jorden
 • hur livet utvecklats fram till dagens människa
 • hur människor levde på stenåldern, bronsåldern, järnåldern
 • vilka spår från istiden som finns i naturen
 • tidslinjer och några tidsbegrepp
 • söka information
 • skriva faktatext utifrån stödord

Hur ska vi lära oss detta?

Vi ska:

 • se på film
 • läsa fakta
 • skriva fakta
 • göra tidslinjer
 • titta efter spår i naturen
 • rita och måla
 • grupparbeten
 • digitala redovisningar

Vad som kommer att bedömas:

se matris

Hur du får visa vad du kan:

Du får visa vad du kan genom att:

 • delta i samtal
 • göra en tidslinje och sätta in några viktiga händelser
 • leta och upptäcka spår av istiden i naturen
 • söka fakta om en dinosaurie och skriva en faktatext och rita till
 • berätta något om hur människorna levde på stenåldern, bronsåldern, järnåldern
 • digitala redovisningar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3