👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att skriva en insändare, år 5 (argumenterande text)

Skapad 2022-02-25 10:40 i Lackarebäcksskolan Mölndals Stad
Att skriva en argumenterande text i form av en insändare.
Grundskola 4 – 6 Svenska
Vad gör dig glad? Vad gör dig irriterad? Har du en massa idéer som du vill dela med andra människor? I så fall har du chansen att påverka detta! Skriv en argumenterande text i form av en insändare där du presenterar din åsikt och olika argument.

Innehåll

Vi ska träna på:

 • de olika delarna som ingår i en insändare

 

 • att uttrycka en åsikt och att ha argument som stödjer åsikten

 

 • de typiska språkliga dragen, genom att använda

        - sambandsord

        - ett känsloladdat språk

        - upprepningar

        - överdrifter

        - grupper om tre

        - olika beskrivande verb (inte bara "tycker")

 

 • de vanliga skrivreglerna

 

MÅL

Att skriva en argumenterande text i form av en insändare.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Att skriva en insändare (argumenterande text)

Träna mera
Godtagbara kunskaper
Du har en passande rubrik.
Du har en bakgrundstext (inledning), där du presenterar en åsikt.
Du presenterar olika argument klart och tydligt.
Du har en avslutning där du sammanfattar dina idéer och upprepar din åsikt.
Du använder några av de språkliga drag som vi tränat på.
Du använder vanliga skrivregler som stor bokstav och skiljetecken.