👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska 1 Sociolekter

Skapad 2022-02-25 11:12 i Österåkers gymnasium Österåker
Gymnasieskola Svenska
På vilket sätt varierar vi vårt språk beroende på vår bakgrund, som ålder, kön osv.?

Innehåll

Svenska 1 Sociolekter  

Vecka 

Måndag 

Onsdag 

10 

Inledande lektion om sociolekter. Läsning i Svenska 1 helt enkelt och filmklipp. 
Inledning i 6 grupper med 4 elever per grupp. Grupperna tilldelas varsitt område.  

 

-Bestäm vilken metod ni vill använda för att samla in information om ämnet.  

-Fokusera på att undersöka attityder till eller användning av ert område, t.ex. modeord. 

Läsning i Svenska 1 helt enkelt. Fokusera på gruppernas egna områden i boken, som t.ex. formellt språkbruk.  

 

Planera er metod och informationsinsamling i grupperna.  

Genomgång av metoder: enkätmetod, intervjumetod och samtalsanalys.

11

Läsning i Svenska 1 helt enkelt. Planera era studier i grupperna.  

 

Möjlighet att gå ut och spela in om ni planerat färdigt, alternativt färdigställ enkätfrågor om ni valt den metoden.  

-Alternativt observera grupper samtala med varandra och spela in. För anteckningar!  
-Alternativt utför en enkätstudie med frågor om sociolekten där ni sammanställer resultaten  i presentationen. 

STUDIEDAG 
Fortsätt samla in information. Ut och spela in intervjuer/samla enkätsvar.

 

12 

Ut och spela in intervjuer i centrum! Alternativt samla in svar på enkäten! 

Sammanställ svaren till en presentation. 

Sammanställ era intervjusvar/enkätsvar till en presentation.

Tid för att öva. Fördela taltiden jämnt mellan gruppmedlemmarna. 

13 

Gruppresentationer om era fältstudier om sociolekter. 

Quiz i Digiexam med flervalsfrågor och avslutande reflekterande individuellt skrivande. 

 

Sociolektområdena: 

1.  Kvinnligt språk / Manligt språk 

2.  Trendord/modeord just nu      

3.  Dialekter

4.  Ungdomsspråk 

5.  Informellt och formellt språk

6.  Anglicismer

 

Material: 

Svenska 1 Helt enkelt

Ordlistan SAOL 

https://www.isof.se/arkiv-och-insamling

Swedia.ling.gu.se 

Språkrådet: https://www.isof.se/vart-uppdrag/om-myndigheten/organisation/avdelningar/avdelningen-sprakradet

Svenska skrivregler (z-library books, ladda ner pdf)

Engelska ord och texter, material delas ut. Svenska skrivregler.

Nyordslista finns på isof: t.ex. https://www.isof.se/lar-dig-mer/kunskapsbanker/lar-dig-mer-om-nyord/nyordslistan-2021

Manligt/kvinnligt https://larare.at/svenska/moment/spraksociologi/manligt_kvinnligt_sprak.html

https://www.doktorn.com/artikel/sexolekt-hur-m%C3%A4nniskor-talar/

 

 

 

Matriser

Sve
Svenska 1 Sociolekter

Ej uppnått/Ej genomfört
Enkel
Utvecklad
Nyanserad
Muntlig presentation
Du behöver öva på att sammanhängande och begripligt genomföra en muntlig framställning med viss säkerhet inför en grupp. Du behöver öva på åhörarkontakt och att anpassa språket till syfte, mottagare och kommunikations­situation och att använda presentationstekniska hjälpmedel med viss säkerhet.
Du kan genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör du med viss säkerhet. Du kan framföra egna tankar och åsikter. Den muntliga framställningen är sammanhängande och begriplig. Du har viss åhörarkontakt. Språket är till viss del anpassat till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Vidare kan du med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel.
Du kan genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör du med viss säkerhet. Du kan framföra egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt. Den muntliga framställningen är sammanhängande och begriplig, och dispositionen tydligt urskiljbar. Språket är ledigt och anpassat till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Du har viss åhörarkontakt. Vidare kan du med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen.
Du kan med säkerhet genomföra muntlig framställning inför en grupp. Du kan framföra egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt. Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad. Språket är ledigt och anpassat till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Du har god åhörarkontakt. Vidare kan du med säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerade i den muntliga framställningen.
Sociolekter
Du behöver öva på att göra enkla reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare, attityder till olika sociolekter och kommunikationssituation samt ge exempel på hur språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet.
Du kan göra enkla reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare och kommunikationssituation samt ge exempel på hur språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet. Dessutom resonerar du översiktligt om attityder till någon form av språklig variation.
Du kan göra välgrundade reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare och kommunikationssituation samt ge exempel på och diskutera hur språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet. Dessutom resonerar du översiktligt, utifrån några olika perspektiv, om attityder till några olika former av språklig variation.
Du kan göra välgrundade och nyanserade reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare och kommunikationssituation samt ge exempel på och nyanserat diskutera hur språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet. Dessutom resonerar du utförligt, utifrån flera olika perspektiv, om attityder till flera olika former av språklig variation.