👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kanin/slöjdpåse

Skapad 2022-02-25 12:49 i Spekerödskolan Stenungsund
Grundskola 4 – 6 Slöjd
För att befästa kunskaperna ska ni nu får göra två olika saker. En slöjdpåse och en kanin.

Innehåll

För att befästa kunskaperna i det ni gjort tidigare ska ni nu få göra en slöjdpåse i textilslöjden och en kanin i tm slöjden. Det blir en repetition på hur symaskinen fungerar och vilka moment och i vilken ordning du ska jobba för att få en påse. Ni kommer också att få prova på att virka, Samt en repetition i trä och metallslöjden, ritning, såga, fila slipa, borra, måla.

Ni får träna på att följa instruktioner, både muntligt, skriftligt och på datorn. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.
  Sl  4-6
 • Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.
  Sl  4-6