👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Repetion kap 1-3

Skapad 2022-02-25 12:47 i Österåkers gymnasium Österåker
Gymnasieskola
Vi repeterar kapitel 1-3 i ma2b. Torsdag vecka 8 avslutas detta med ett prov.

Innehåll

pq -formel,  ekvationssystem, logaritmer och andra andragradsfunktioner

 

avalutas med ett skriftligt prov torsdag vecka.

Matriser

Matematik_Mall_KM

Ej uppnått
E
C
A
1. Begrepp
Eleven beskriver grundläggande begrepp och samband mellan begrepp samt använder dem med tillfredsställande säkerhet.
Eleven beskriver ett omfattande antal begrepp och samband mellan begrepp samt använder dem med god säkerhet.
Eleven beskriver ett omfattande antal begrepp och samband mellan begrepp samt använder med mycket god säkerhet.
2. Procedur
Eleven hanterar grundläggande procedurer och löser uppgifter av standardkaraktär med tillfredsställande säkerhet, både utan och med digitala verktyg.
Eleven hanterar ett omfattande antal procedurer och löser uppgifter av standardkaraktär med god säkerhet, både utan och med digitala verktyg. Eleven hanterar avancerade uttryck med god säkerhet
Eleven hanterar ett omfattande antal procedurer och löser uppgifter av standardkaraktär med mycket god säkerhet, både utan och med digitala verktyg. Eleven hanterar avancerade uttryck med god säkerhet.
3. Problemlösning & Modellering
Eleven löser enkla problem inom kursens olika områden. Eleven bedömer resultatens rimlighet. Eleven tillämpar och formulerar matematiska modeller i enkla uppgifter, samt utvärderar matematiska modellers egenskaper och begränsningar.
Eleven löser relativt komplexa problem inom kursens olika områden. Eleven bedömer resultatens rimlighet. Eleven tillämpar och formulerar matematiska modeller i relativt komplexa uppgifter, samt utvärderar matematiska modellers egenskaper och begränsningar.
Eleven löser relativt komplexa problem inom kursens olika områden. Eleven bedömer resultatens rimlighet. Eleven tillämpar och formulerar matematiska modeller i relativt komplexa uppgifter, samt utvärderar matematiska modellers egenskaper och begränsningar. dem med mycket god säkerhet.
4. Resonemang & Kommunikation
Eleven för delvis underbyggda matematiska resonemang och följer enkla matematiska resonemang. Eleven uttrycker sig med matematiska symboler och andra representationer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven för relativt väl underbyggda matematiska resonemang, genomför enkla bevis och följer relativt avancerade matematiska resonemang. Eleven uttrycker sig med matematiska symboler och andra representationer på ett till stor del tydligt och korrekt sätt.
Eleven för väl underbyggda matematiska resonemang, genomför bevis och följer avancerade matematiska resonemang. Eleven uttrycker sig med matematiska symboler och andra representationer på ett tydligt och korrekt sätt.