👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemiska reaktioner, syror och baser

Skapad 2022-02-25 12:51 i Almtunaskolan Uppsala
Grundskola 6 Kemi
Hur kan träd skapa sin egen mat? Varför bubblar det när man blandar bakpulver med en syra? Det är några frågor du kommer att svara på när vi är klara med området!

Innehåll

Ämnesmål till dig som elev

Efter avslutat område är målet att du vet mer om

 • vad en kemisk reaktion är.
 • reaktionen fotosyntes.
 • vad som menas med en syra och vad som händer i vatten om man häller en syra i det.
 • vad som menas med en bas och vad som händer i vatten om man häller en bas i det.
 • hur man kan undersöka om ett ämne är en syra eller en bas.
 • vad som skall finnas med i en planering av en undersökning: Syfte, hypotes, materiellista, metod.
 • vad man antecknar under tiden man gör en undersökning: Anteckna vad man gör och vad man ser.
 • vad som skall finnas med i en laborationsrapport och hur man använder planeringen och sina anteckningar för att skriva laborationsrapporten.
 • varför planeringar och laborationsrapporter behövs i vetenskapliga undersökningar.

Arbetsformer

Du kommer att få utveckla dina förmågor genom

 • Gemensamma genomgångar och läsning av texter
 • Filmer
 • Diskussioner i par/ grupp
 • Laborationer (praktiskt arbete, rapportskrivande och planering av laborationer)
 • Svara på frågor

 

 • Bedömning

  Jag kommer att bedöma din förmåga att diskutera och redogöra för innehållet i de konkretiserade målen, både i diskussioner i klassrummet och i laborationer.

  Jag kommer också att bedöma din förmåga att planera, genomföra och dokumentera ett experiment.

  Detta kommer du att få visa genom ditt praktiska arbete med undersökningar och experiment, i dina labbrapporter och dokumentationer, samt genom dina svar på uppgifterna i växthäftet.

Uppgifter

 • Fotosyntes

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Ke  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Ke  E 6
 • Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
  Ke  E 6