👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Novell

Skapad 2022-02-25 13:48 i Östra grundskolan Huddinge
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Nytt skrivmoment! Vi fördjupar oss i en ny berättande texttyp, novellen. Syftet med momentet är att eleverna ska träna sina skrivfärdigheter, sin tolkningsförmåga av olika litterära verk och med hjälp av bearbetning av sina egna texter övas eleverna också på att se skrivandet som en process.

Innehåll

V.10-12

Vi inleder det här momentet genom att tillsammans titta på novellens struktur, syfte och innehåll. Vi gör sedan en analys på två noveller av Hjalmar Söderberg. Eleverna får därefter påbörja skrivandet av sina noveller som dem efter bearbetning förväntas lämna in v. 12. 

 

Allt material och detaljplanering publiceras i CR. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Skriva novell

Uppnår ej
E
C
A
Anpassning till texttyp och språkliga normer
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Du uppnår inte kunskapskraven.
Språket i din novell är enkelt och till viss del varierat. Du skriver i huvudsak korrekt, men med en del språkliga fel. Texten fungerar i huvudsak som en novell.
Språket i din novell är utvecklat och relativt varierat. Du skriver relativt korrekt, med få störande språkliga fel. Texten fungerar relativt väl som en novell.
Språket i din novell är välutvecklat och varierat. Du skriver överlag korrekt. Texten fungerar väl som en novell.
Gestaltning och dramaturgi
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Du uppnår inte kunskapskraven.
Din novell innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp. Dramaturgin är tydlig men enkel.
Din novell innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp. Dramaturgin är tydlig och relativt komplex (med t.ex. tillbakablickar).
Din novell innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp. Dramaturgin är genomtänkt och komplex (med t.ex. tillbakablickar och vändningar som höjer kvaliteten/spänningen.)