👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fortplantning, sex och identitet

Skapad 2022-02-25 14:26 i Apelskolan Falkenberg
I denna kurs lär du dig mer om kroppen med fokus på fortplantning, sex och identitet.
Grundskola 8 Biologi
I denna kurs lär du dig mer om kroppen med fokus på fortplantning, sex och identitet.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

I denna kurs lär du dig mer om kroppen med fokus på fortplantning, sex och identitet.

 • Pubertet
 • Sexualitet
 • Könsorganen
 • Mens och mensskydd - fördelar och nackdelar
 • Sex
 • Samtycke och ömsesidighet
 • Könssjukdomar
 • Graviditet
 • Preventivmedel
 • Abort - debattuppgift. Träna förmågan att se olika perspektiv för att bli bättre debattör. 
 • Internet och relationer
 • Alkohol och droger

Bedömning - vad och hur

 • Deltagande under lektioner och i diskussioner.

Undervisning och arbetsformer

 • Genomgångar - se presentation på classroom
 • Filmer
 • Diskussioner
 • Ungdomsmottagningen - digitalt studiebesök.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv.
  Bi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Bi  E 9
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
  Bi  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
  Bi  E 9