👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livsfrågor, etik och moral

Skapad 2022-02-25 14:51 i Ätranskolan Falkenberg
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
Vad innebär det att göra gott och hur värderar vi människors lika värde och rättigheter? Vi kommer att diskutera olika moraliska dilemman i elevnära frågor, där du får ta ställning för din åsikt. Ett exempel på ett dilemma är "Skulle jag stannat och hjälpt Felicia när hennes cykelkedja hoppade av på vägen hem? Jag hade faktiskt bråttom till träningen och vår tränare blir arg om vi kommer försent. Du får ta del av hur andra människor ser på olika livsfrågor inom de fem världsreligionerna.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

I det här arbetsområdet får du möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • reflektera över livsfrågor
 • ta ställning i moraliska dilemman och din åsikt
 • känna till hur andra människor utifrån sin religion ser på olika livsfrågor om till exempel jordens skapelse, döden och hur man ska vara mot varandra

Bedömning - vad och hur

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • föra resonera om olika livsfrågor och hur olika religioner påverkar människor i dessa frågor
 • reflektera över moraliska frågor

Jag bedömer dina förmågor genom att:

 • lyssna på dig
 • observera ditt arbete på lektionerna

Undervisning och arbetsformer

På lektionerna arbetar vi med:

 • diskussioner om olika elevnära moraliska dilemman
 • filmerna Om du var jag och Vem bryr sig!?
 • värderingsövningar
 • läsa texter
 • genomgångar
 • redovisa genom ett grupparbete som presenteras vid tavlan

Vi arbetar enskilt, i mindre grupper och i halvklass.

Uppgifter

 • Hjältar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
  Re  A 6
 • Eleven kan föra välutvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  A 6
 • Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det och använder några etiska begrepp på ett väl funge­rande sätt.
  Re  A 6