👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi i hemmet

Skapad 2022-02-25 20:25 i Sätra skola Linköping
Grundskola 4 – 6 Kemi
Det är oss du använder när du ska städa ur toaletten, tvätta kläder, diska, städa bilen eller om du ska laga bilen, mopeden eller motorcykeln. Du sprayar ditt hår eller sminkar dig med mig för att göra dig snygg eller så tar du bort gammalt nagellack, för att sätta på nytt. Vi heter kemikalier och är en stor del av vårt samhälle.

Innehåll

Jag ska känna till och kunna använda följande begrepp:

kemikalier - förvaring -  märkning - faropiktogram - säkerhet -  brandfarligt - ekosystem

Jag ska lära mig: 

  • vanliga kemikalier som finns i hemmet och samhället.
  • hur de är märkta och ska förvaras.
  • hur kemikalier påverkar hälsa och miljö

Arbetssätt: 

  • läsa sakprosa texter. 
  • diskutera frågor muntligt.
  • skriftligt arbete i par.

Så här ska jag visa mina kunskaper: 

  • delta aktivt på lektionerna
  • göra hemuppgifterna som jag får
  • skriftliga arbeten
  • diskutera frågor som rör kemikaliernas påverkan på miljön muntligt. 

Matriser

Ke
Kemi i hemmat

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Märkningar
Några olika typer av märkningar
Du är osäker på vad en märkning är och att det finns olika sorters märkningar.
Du kan ge exempel på vad märkning är och beskriva dem med viss användning av kemins begrepp.
Du kan förklara och visa på enkla samband vad märkning är med relativt god användning av kemins begrepp.
Du kan förklara och visa enkla samband vad märkning är och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
Kemikalier
Vad kemikalier är och hur de påverkar oss människor.
Du är osäker på vad kemikalier är och hur de påverkar oss människor.
Du kan ge exempel på vad kemikalier är och hur de påverkar oss människor med viss användning av kemins begrepp.
Du kan förklara och visa på enkla samband vad kemikalier är och hur de påverkar oss människor med relativt god användning av kemins begrepp.
Du kan förklara och visa enkla samband vad kemikalier är och hur de påverkar oss människor genom att ge exempel hur det påverkar oss med god användning av kemins begrepp.
Ekosystemet
Hur kemikalierna kan påverka miljön på olika sätt
Du är osäker på hur du ska föra resonemang om kemikalier och relatera till några kemiska samband och hållbar utveckling.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om kemikalier och relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemikalier och relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemikalier och relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
Diskutera
Enkla frågor som rör miljö och samhälle.
Du är osäker på att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.