👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kap 3. MA. Bråk/Procent . IMS/IMA

Skapad 2022-02-26 08:42 i Österåkers gymnasium Österåker
Grundskola F Matematik
Vi jobbar fram till sportlovet med kapitel 3 i boken Bryggan. Vi avslutar med ett test.

Innehåll

Bråk

Förlänga och förkorta

Procentform

Decimalform

Bråkform

Beräkna andelen i procentform, jämföra procent

Förändringsfaktor

Ränta

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
  Ma  C 9
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
  Ma  C 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 9
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 9

Matriser

Ma
Bråk och Procent

F
E
C
A
Förståelse för bråk begreppet
Du har inte nått upp till kunskaps- kraven på denna aspekt.
Eleven visar grundläggande förståelse för bråk och procent. Eleven kan räkna med olika bråktal och göra enkla beräkningar med procent.
Eleven visar god förståelse för bråk begreppet och kan göra beräkningar i addition och subtraktion med bråktal. Eleven är relativt säker på att förkorta och förlänga bråktal. Eleven är säker på räkning med procent.
Eleven visar mycket god förståelse för bråk begreppet och kan göra avancerade beräkningar i alla räknesätt med bråktal. Eleven är säker på att förkorta och förlänga bråktal. Eleven kan med säkerhet använda procent i olika typer av problemlösning.
Resonemangsförmåga
Du har inte nått upp till kunskaps- kraven på denna aspekt.
Eleven kan föra enkla resonemang och ge förklaringar till hur man använder bråktal och procent samt hur beräkningar med dessa kan göras.
Eleven kan göra något djupare reflektioner och föra diskussioner kring hur beräkningar med bråktal och procent kan genomföras. Eleven visar goda kunskaper kring bråktals uppbyggnad och hur förändring kan beräknas med procent.
Eleven kan dra avancerade slutsatser och föra tydliga argument kring hur beräkningar med tal i olika former kan genomföras. Eleven visar mycket goda kunskaper kring tals uppbyggnad.
Problemlösning
Du har inte nått upp till kunskaps- kraven på denna aspekt.
Eleven kan lösa enkla textuppgifter och problem som behandlar bråktal och procent. Eleven kan utifrån bild och text lösa enkla problem.
Eleven kan lösa problem som kräver uträkningar i flera steg. Eleven kan se mönster för att lösa problemen och visar tydligt hur man löst problemet.
Eleven kan lösa avancerade problem med uträkningar av svåra tal i flera steg. Eleven kan dela upp uppgiften för att kunna se de olika stegen som behöver beräknas.