👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Caféförkläde

Skapad 2022-02-26 16:23 i Nykils skola Linköping
Grundskola 5 Slöjd
I den här uppgiften ska du sy ett caféförkläde med en grytvanteformad ficka. Det är många moment som är ren repetition från årskurs 4 men det kan vara skönt att mjukstarta lite eftersom det var ett tag sedan du använde dig av maskinsömnad i slöjden.

Innehåll

Vad?

Du ska i uppgiften visa dina kunskaper genom att använda olika verktyg, tekniker, ord och begrepp. Du ska i uppgiften visa att du kan:

 • använda knappnålar på ett korrekt sätt när du nålar fast mönster eller tvärnålar dina mönsterdelar
 • klippa ut dina mönsterdelar efter mönstret på ett ekonomiskt och miljövänligt sätt
 • trä symaskinen på egen hand
 • sy med rätt söm på rätt ställe (tex sicksack på tygets kant så det inte repar upp sig, raksöm med 1 cm sömsmån så att sömmarna håller)
 • fästa tråden i början och i slutet av sömmarna
 • använda ett strykjärn på ett säkert sätt
 • klippa små jack i sömsmån
 • följa instruktioner

Du ska också visa att du vet:

 • vilket som är avigsidan och rätsidan på ditt tyg
 • vad skillnaden på ett mönster och en mönsterdel är
 • vad en sömsmån är
 • vad tvärnåla är
 • hur du pressar ett tyg

Du ska:

 • veta vad verktyg, maskiner och material du använder i uppgiften heter och du ska använda orden rätt när du reflekterar över ditt arbete.

 När?

Under fyra till fem lektioner.

 Hur?

Jag kommer att ha genomgångar av de olika momenten i uppgiften där jag går igenom vad som ska göras och hur.

Du ska arbeta självständigt efter genomgången med hjälp av beskrivningarna i uppgiftens instruktionshäfte.

Du ska visa dina kunskaper genom att använda olika verktyg, tekniker, ord och begrepp.

Du kan se i uppgiftens lärandematris vad jag vill att du ska göra och vilka kunskaper jag vill att du visar mig att du kan.

Uppgifter

 • Caféförkläde

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.
  Sl  4-6
 • Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.
  Sl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  A 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  A 6
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
  Sl  A 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
  Sl  A 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  A 6
 • Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  A 6
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
  Sl  A 6