👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Delmoment 6: ENG Modul 6- News & Media (IMA345)

Skapad 2022-02-27 18:17 i Campus Backa Katrineholm
På IM arbetar vi med ISv (Intensiv Svenska) där varje ämne är indelat i moduler. Detta är modul 1B som passar för elever som försöker nå sitt grundbetyg på 1 år. Modulen heter My self och handlar förstås om dem själva på olika sätt.
Grundskola 9 Engelska
Things are happening that we did not think was possible. We are going to look at what is happening in the world and at the same time try to figure out what news can be trusted or not. Our goal is to understand real news from English speaking broadcasts around the world.

Innehåll

Målen för modulen är:

  • Eleven kan berätta om/ förstå text och tal i olika typer av media.
  • Eleven kan förstå enkla nyhetsinslag och läsa korta fakta/nyhetstexter.
  • Eleven förstår varför källkritik är viktigt.

Grammar:

  • Hjälpverb (will, must, shall, may, should)
  • Ing-form och enkelt presens

ÖvrigtAnteckningsteknik

Veckoplanering:

Week

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Info. / Homework

9

Go through module.

Talk about news at the moment. What is happening?

Källkritik

World ranking of free press.

Propaganda

Fake news

"All sides news" - can we trust what we read?

Ing-form / Present tense

Examples from today's news

Ing-form exercises

Genomgång + övningar (ing-form + nyheter)

Titta på NP. Frågor?

NP - nationella prov LÄS

Stora aulan

Klockan 13.30-15.30

Listening strategies, exercises and discussions.

News in levels

 

10

Which strategies did we talk about?

Continue and listen to news. Use the strategies.

Listening to news.

+ Reading strategies

Read news and retell it to someone. Use the strategies.

News in levels

World Press

Hjälpverb + övningar

Talking about social media.

 

11

This week is the start of the next module.        
           
           

 

Veckomålen:

Vecka 9 - Ing-form vs. enkelt presens + Nyheter

 

Veckomål

 

Eleven kan skilja på enkelt presens och ing-form.

 Eleven vet när den ena formen används före den andra.

Eleven känner till någon hörförståelsestrategi.

 

resurser:

 

- Grammatiksidor.

- Träna på hörförståelsestrategier.

- Youtube (listening strategies)

 

___________________________________________________________________

 

Vecka 10 - Sociala medier + Nyheter

 

Veckomål:

 

Eleven kan förstå ett enkelt talat nyhetsinslag på TV eller radio, eller en enkelt skriven nyhetstext.

Eleven kan redogöra för en nyhet som den lyssnat på eller läst.

⃞ Eleven kan formulera en åsikt om nyhetsinslaget.

Eleven känner till någon läsförståelsestrategi.

Eleven kan konstruera meningar med hjälpverb.

Eleven kan berätta om sitt sociala medieanvändande.

 Eleven kan förstå ett enkelt skrivet nyhetsinslag från tidning.

 

resurser:

 

- Lyssna på nyheter på TV, radio och webben.

- Formulera åsikter kring materialet. (I think...because…)

- Läsa enkla tidningstexter.

- Läsförståelsestrategier.

- Hjälpverb och hur dessa används. (will, must, shall, may, should)

- Sociala medier och dess betydelse för eleverna.

- Studifilm - Auxiliary verbs

 

___________________________________________________________________

Uppgifter

  • Återberätta nyhet skriftligt

  • Återberätta nyhet

  • NP Läsförståelse prov År 6

  • Retell news