👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mekanik - rörelse med teknik år 5, vt 2022

Skapad 2022-02-27 19:17 i Esperedsskolan Halmstad
Grundskola 5 Teknik
"Maskiner" uppfattas ofta som komplicerade apparater. Det behöver de dock inte vara. Vi använder de "Enkla maskinerna" dagligen, utan att tänka på det. Vilka är de Enkla maskinerna? Var hittar man dem? Hur fungerar de? Vi ska lära oss om de enkla maskiner och testa att använda dem på olika sätt, bland annat genom att göra egna konstruktioner.

Innehåll

Syfte

Syftet med undervisningen är att du ska förstå hur vardagliga föremål med mekaniska delar fungerar och att du själv ska på ett praktiskt sätt kunna använda dina kunskaper i mekanik.

Begrepp

 • enkla maskiner; hjulet kilen, hävstången, lutande planet, skruven, block och talja
 • mekanikens gyllene regel
 • skiss
 • konstruktion
 • mekanism
 • länk och led
 • axel
 • fästpunkt
 • vridningspunkt
 • linjär rörelse
 • bågformad rörelse
 • roterande rörelse
 • kugghjul
 • rem och remskiva
 • vajer
 • kammar

Arbetssätt

 • Genomgångar
 • Film
 • Texter och frågor
 • Praktiska övningar
 • Egen konstruktion

Bedömning

Följande moment kommer att användas för att göra en bedömning av dina kunskaper mot målen i matrisen.

 • Ditt aktiva deltagande under byggprocesser och praktiska övningar - att pröva och ompröva, lösa problem och resonera kring förbättringar.
 • Teknisk höjd på din färdiga konstruktion.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6

Matriser

Tk
Mekanik - rörelse med teknik år 5, vt 2022

Grund
Utmaning 1
Utmaning 2
Konstruktion
Du kan bygga och förbättra en enkel mekanisk leksak. Du bygger en ENKEL modell.
Du kan bygga och förbättra en enkel mekanisk leksak. Du bygger en UTVECKLAD modell.
Du kan bygga och förbättra en enkel mekanisk leksak. Du bygger en VÄLUTVECKLAD modell.
Arbetsprocessen
Du kan med stöd hitta något förslag på hur du kan förbättra din konstruktion och genomföra den.
Du kan komma med förslag till förbättringar och genomföra någon förbättring.
Du kan på egen hand förbättra din konstruktion genom att testa olika lösningar och utveckla din modell.