👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Källkritik

Skapad 2022-02-28 12:48 i Fuxernaskolan Lilla Edet
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
Vad är en källa? Vilka källor kan jag lita på? Hur vet jag att det jag hittar är sant?

Innehåll

Att vara källkritisk innebär att man inte litar på all fakta man hittar. Man behöver veta vem som är avsändaren och i vilket syfte texten är skriven.

Ni kommer att få göra en uppgift där ni ska jämföra olika källor.

Undervisning

Vi kommer att titta på olika källor tillsammans.

Bedömning

Diskussioner i klassrummet

Den resonerande texten

Uppgifter

 • Källors relevans och trovärdighet

 • Hur fungerar du som informationssökare?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  SvA  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  SvA  E 9

Matriser

SvA
Källkritik

Rubrik 1

Söka information från olika källor
 • SvA  E 9
Min text har information från en källa.
Min text har information från ett par källor.
Min text har information från flera källor.
Värdera källor utifrån relevans och trovärdighet
 • SvA  E 9
Min sammanställning förklarar inte källornas relevans och trovärdighet.
Min sammanställning förklarar några källors relevans och trovärdighet.
Min sammanställning förklarar de olika källornas relevans och trovärdighet.
Citat
Min text saknar citat.
Min text har något citat.
Min text har korrekt återgivna citat.
Källhanvisningar
 • SvA  E 9
Min text har inga källhänvisningar
Min text saknar vissa källhänvisningar.
Min text har en tydliga källhänvisningar.