👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

5-årsgruppen skolförberedande (Mulle)

Skapad 2022-02-28 13:28 i Förskolan Berga Kunskapskryssaren AB
Förskola
Målet med denna grupp är att förbereda barnen för skolan.

Innehåll

Vi har valt att ha skolförberedande som tema för gruppen som ska börja i förskoleklass efter sommaren. Vi har valt detta för att barnen ska bli en sammansvetsad grupp och känna sig redo att börja skolan samt veta vad som förväntas av dem.

Vi arbetar för att stärka barnens självtillit så att de ska känna sig trygga och säkra i sig själva och i gruppen när de börjar förskoleklassen. Vi diskuterar tillsammans med barnen om skolans rutiner, hur det går till på skolan samt deras rutiner. Vad som skiljer sig och vad som är lika med förskola - skola. 


Målkriterier

Vi vill att barnen ska känna att de är redo att börja i förskoleklassen. Att de har självtillit, en bra och stabil självkänsla och tror på sig själva samt handlingskraftiga och lösningsinriktade. Även att de känner sig trygga med varandra i gruppen.

Efter denna termin har vi som mål att barnen har lärt sig om fördelarna med bra samarbete, respekt för varandra samt att våga kommunicera med och inför varandra. De ska ha en bra inställning till samarbete med alla olika individer. Det är viktigt att barnen kommunicerar för att samarbetet ska bli bra och fungera. Det är väldigt bra att kunna kompromissa. Barnen ska träna på att  tycka att det är okej att allting inte går som man har tänkt men att det inte gör någonting samt att man kan prova på ett annat sätt. Vi vill också att barnen skall respektera varandra och att man får ha olika åsikter.

 

Uppgifter

 • Värdegrund och normer

 • Språk och Kommunikation

 • Lek och Socialt

 • Skapande

 • Utflykter

 • Matematik

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.
  Lpfö 18
 • i samverkan med förskollärare och lärare i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet, utbyta kunskaper och erfarenheter samt information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande, och
  Lpfö 18
 • i samverkan med förskollärare och lärare i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet förbereda barnen och deras vårdnadshavare inför övergångar.
  Lpfö 18