👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Beskrivande text om ett land i Europa.

Skapad 2022-02-28 20:55 i Norrtullskolan åk F-6 Söderhamn
Grundskola 5 Svenska Svenska som andraspråk
Du ska få lära dig hur du skriver en beskrivande text (faktatext) om ett land i Europa, hur innehållet organiseras och presenteras. Du lär dig hur man delar in texten i olika stycken, att använda underrubriker, rätt tempus, beskrivande ord och jämförande sambandsord. Du skriver till sist en egen faktatext om ett land. När din text är klar skall du redovisa om ditt land muntligt med stöd av en Power Point.

Innehåll

I arbetet utvecklar du din kunskap om

Hur en beskrivande text är uppbyggd till struktur och språkliga drag, dvs

 • hur man använder rätt tempus, klassifikation, beskrivande ord och jämförande sambandsord
 • hur man delar in texten i stycken med tillhörande underrubriker
 • hur man plockar ut stödord
 • hur man sammanställer information 
 • ämnesspecifika ord och begrepp tillhörande temat

 

Så här kommer vi arbeta

Vi kommer att arbeta i helklass, mindre grupper, i par och enskilt. Vi arbetar med olika skrivövningar som är kopplade till denna texttyp. Lärandet sker i olika steg utifrån genrepedagogik. Vi börjar att tillsammans titta på textens struktur och innehåll, gör övningar för att befästa detta. Du tränar ihop med klasskamrater och till sist visar du på egen hand att du kan planera och beskriva ett land i Europa.

 

Så här visar du dina förmågor

Du kommer som bedömningsuppgift att få skriva en egen faktatext om ett land i Europa. Till din hjälp har du en 6-fältare med stödord som du arbetat med på lektionen.

I din faktatext ska det finnas med:

 • Rubrik
 • Inledande klassifikation
 • Faktatext som är indelad i stycken
 • Underrubriker
 • Verb i presens
 • Ämnesspecifikt språk
 • Jämförelser

Du ska kunna:

 • skriva en egen beskrivande faktatext om ett land.
 • välja ut information från utvalda källor.
 • redovisa om ditt land muntligt så att publiken kan förstå.

Din text kommer att bedömas enligt matrisen.

Där visar du hur väl du behärskar faktatexten struktur, dess innehåll, verb, stavning, skiljetecken, använder beskrivande ord.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  SvA  4-6
 • Strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  SvA  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  SvA  4-6
 • Ord och begrepp i skolans ämnen och i vardagsspråk. Synonymer och motsatsord.
  SvA  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  SvA  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  SvA  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
  SvA  E 6
 • I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  SvA  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  SvA  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  SvA  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak funge­rande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  SvA  E 6

Matriser

Sv SvA
Beskrivande text om ett land

I nuläget otillräckliga kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Koppling till uppgiften
Du håller dig huvudsakligen till ämnet och följer delvis instruktionen. Du skriver med hjälp av läraren en text som i huvudsak fungerar som en beskrivande text.
Du håller dig till ämnet och följer instruktionen. Du skriver en i huvudsak fungerande text.
Du håller dig till ämnet och följer instruktionen. Du skriver en relativt väl fungerande text.
Innehåll
Ofullständigt innehåll Texten består av några meningar.
Begripligt innehåll Texten är kort med lite innehåll. Innehåller en beskrivning av landet och innehållet är begripligt. Innehåller en begriplig sammanställning av landets olika delar som fanns med i checklistan.
Tydligt innehåll Texten är ganska lång med mer innehåll. Innehåller en beskrivning av landet och innehållet är relativt tydligt. Innehåller en relativt tydlig sammanställning av landets olika delar som fanns med i checklistan.
Struktur
Rubriker och underrubriker Styckeindelning Sambandsord
Uppbyggnaden är svår att följa Texten saknar rubrik och- eller underrubriker.
Uppbyggnaden går att följa Texten har rubrik och underrubriker med faktainnehåll. Ansatser till styckeindelning finns.
Uppbyggnaden är tydlig Texten har passande underrubriker och faktainnehåll i flera olika stycken, med huvudsak fungerande styckeindelning. Textuppbyggnad med hjälp av enkla sambandsord t.ex. och, men finns.
Struktur
Klassifikation
Texten saknar klassificering.
Texten har en enkel och kortfattad klassificering.
Texten har en längre klassificering.
Språk
Beskrivning Meningsbyggnad
Texten är kortfattad och du tar med irrelevant information. Saknar beskrivande ord och adjektiv. Svårt att förstå textens innehåll.
Texten innehåller enkla beskrivningar och förklaringar. Du väljer ut och utvecklar några delar av ämnet. Ordvalet visar upp viss variation. Meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt.
Texten innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar. Du beskriver rätt och detaljerat olika delar av ämnet. Ordvalet är relativt varierat. Meningsbyggnaden är varierad och relativt korrekt.
Språkliga drag
Tempus
Du blandar tempus i din text och behöver mycket hjälp så att du skriver i samma tidsform. Ändelser i preteritum saknas ibland: ex. träffa istället för träffade. Enkla verb utan variation.
Du har enstaka tempusfel i din text och kan rätta med lite hjälp. Ändelser saknas sällan. Verben är beskrivande och varierar till viss del.
Du håller samma tempus i hela texten. Tempusändelse finns alltid med. Verben är beskrivande och tydliga och varierar.
Språkliga drag
Ämnesspecifika ord
Ordvalet är enkelt. Du använder nästan inga ämnesspecifika ord.
Ordvalet är enkelt och du använder flera enklare ämnesspecifika ord.
Ordvalet är varierat och passar en faktatext. Du använder ett för ämnet väl avvägt ordval, med många ämnesspecifika ord.
Språkliga drag
Jämförelser
Du gör ännu inga jämförelser och/eller beskriver inget geografiskt läge.
Du gör enstaka jämförelser och beskriver något geografiskt läge. Jämförande sambandsord och adjektiv används till viss del.
Du gör jämförelser och beskriver beskriver geografiska lägen för att förtydliga innehållet. Försöker göra jämförelser som hjälper läsaren att förstå innehållet. Jämförande sambandsord och adjektiv används och gör texten intressant och levande.
Skrivregler
Stor bokstav och skiljetecken
Du glömmer ofta att sätta ut punkt och stor bokstav. Dina meningar blir väldigt långa.
De flesta meningar har stor bokstav och punkt på rätt ställe.
Alla meningar har stor bokstav, punkt på rätt ställe. Du börjar använda dig av kommatecken.
Skrivregler
Stavning
Många ord stavas inte rätt. Det finns vissa återkommande stavfel. Stavningen stör förståelsen.
Det flesta ord stavas rätt. Stavningen stör inte förståelsen.
Korrekt stavning/få stavfel.
Källvärdering
Söka , välja ut och sammanställa
Du kan med stöd av läraren söka, välja ut och sammanställa enkel information från ett mycket avgränsat urval av källor och för då delvis enkla resonemang om informationens användbarhet.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet
Muntligt redogörelse
Redovisning av ditt land Du kan i en redovisning med hjälp av stödord få med redovisningens tre delar: -inledning -innehåll -avslutning
Du kan med stöd av läraren förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med delvis fungerande alt. delar av inledning, innehåll och avslutning och till viss anpassning till syfte och mottagare.
Du kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Dessutom kan du förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare