👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HA20 Delmoment 4: Privatekonomi, v. 9-14

Skapad 2022-03-01 08:54 i Lindengymnasiet Katrineholm
Gymnasieskola Samhällskunskap
Under det här arbetsområdet kommer du att få jobba med privatekonomi

Innehåll

Material från genomgångarna;

 

 

 

PLANERING 

 

Vecka

 

Tisdag

 

 

 

 

9

 

- Introduktion privatekonomi

 

 

Läsning sid 123-33

 

 

 

 

 

 

 

10

 

- Lån och skulder 

 

- Värderingsövning 

 

Läsning sid 134-136

 

 

 

 

 

11

 

- Introduktion lektionsuppgiften

 

- Börja jobba med uppgiften

 

HÄR HITTAR DU UPPGIFTEN

 

 

 

 

 

12

 

- Jobba med uppgiften

 

   

 

13

- Jobba med uppgiften (Mathilda inte på plats, Gustav är vikarie!)  

 

 

14

- Jobba med uppgiften

Deadline inlämningsuppgift söndag 10/4  

   
     

 

 

 

 

 

  

Uppgifter

  • Inlämningsuppgift - Privatekonomi

Matriser

Sam
Samhällskunskap 1a1 - privatekonomi

F
E
D
C
B
A
Privatekonomi
Du kan använda dig av budgetmodellen för att redogöra för en privatekonomisk budget. Du använder begrepp som inkomst, utgift, lön, bidrag, lån, sparande, ränta och skulder.
Du kan översiktligt redogöra för individens rättigheter och skyldigheter i rollen som konsument, förhållandet mellan hushållets inkomster och utgifter, tillgångar och skulder samt för sambanden mellan den privata ekonomin och samhällsekonomin.
Du kan utförligt redogöra för individens rättigheter och skyldigheter i rollen som konsument, förhållandet mellan hushållets inkomster och utgifter, tillgångar och skulder samt för sambanden mellan den privata ekonomin och samhällsekonomin.
Du kan utförligt och nyanserat redogöra för individens rättigheter och skyldigheter i rollen som konsument, förhållandet mellan hushållets inkomster och utgifter, tillgångar och skulder samt för sambanden mellan den privata ekonomin och samhällsekonomin.
Samhällsfrågor
Du kan analysera budgeten och därefter ge egna förslag på förbättringar av budgeten, och motiverar dina förslag. Du funderar kring hur och varför andra kan tänkas vilja lägga upp budgeten annorlunda.
Du kan ge enkla argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
Du kan ge välgrundade argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
Du kan ge välgrundade och nyanserade argument för sina ståndpunkter och värderar med nyanserade omdömen andras ståndpunkter.
Källanvändning och källkritik
Du söker egna källor, redovisar dem samt skriver en kort reflektion kring källornas relevans och trovärdighet.
I arbetet med samhällsfrågor kan du med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor samt göra enkla reflektioner om källornas relevans och trovärdighet.
I arbetet med samhällsfrågor kan du med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor samt gör välgrundade reflektioner om källornas relevans och trovärdighet utifrån syftet.
I arbetet med samhällsfrågor kan du med säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor samt göra välgrundade och nyanserade reflektioner om källornas relevans och trovärdighet utifrån syftet.
Presentationsformer
Du skriver arbetet enligt instruktionerna, och skriver med egna ord.
Du kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka dina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer.
Du kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka dina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.
Du kan, med säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka dina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.