👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stop motion

Skapad 2022-03-01 12:43 i Svaleboskolan Lunds för- och grundskolor
Stop motion
Fritidshem
Du ska få lära dig att göra animerad film med Stop motion.

Innehåll

Syfte

Beskriv vad eleverna ska lära.

Att hantera digitala verktyg och appen Stop motion.

Hur en berättelse är uppbyggd med inledning, handling och slut.

Planera, förbereda, genomföra och avsluta.

Främja fantasi, utveckla kreativitet samt förmågan att samarbeta och kommunicera med varandra.

 

 

 

Undervisningens innehåll (vad)

Beskriv innehållet eleverna kommer att få möta för att nå målen.

Producera en Stop motion film från planeringsfasen till färdigt resultat.

 

 

Undervisningens innehåll (hur)

Beskriv de aktiviteter eleverna kommer att få möta för att nå målen.

Du kommer att i en mindre grupp få strukturera upp en berättelse.

Omvandlar berättelsen till en storyline.

Förbereda en miljö.

Du kommer att använda Stop motion appen för att producera en animerad film.

 

 

 

 

Förmågor vi arbetar med (koppla till läroplanen)

Se nedan.

 Utvärdering

Beskriv hur pedagoger och elever ska undersöka hur väl ett mål har uppnåtts. Tecken eller belägg på att elever lärt sig.

Elever som på egen hand producerar animerade filmer och agerar lärresurser åt varandra.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
  Fritidshemmet lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Fritidshemmet lgr11
 • Syfte
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Fritidshemmet lgr11
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Fritidshemmet lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -