👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia 2 - Tema 4: Tematisk historisk analys

Skapad 2022-03-02 14:18 i Berzeliusskolan gymnasium Linköping
Gymnasieskola Historia
Du/ni ska analysera ett avgränsat tema/område under olika epoker och presentera detta i en inspelad podd. Du/ni ska även göra kopplingar från de aktuella perioderna till nutid, dvs vilken påverkan och kopplingar som går att göra.

Innehåll

Tema att välja på:

 

 • Genushistoria - relationen mellan män och kvinnor.

 • Kvinnans historia - synen på kvinnan och dess roll i samhället. 

 • Religionens historia - synen på och religionens makt/påverkan. 

 • Miljöns historia - syn på och användandet/påverkan på miljön.

 • Kolonialismens historia - synen på det/hur det genomförs och påverkar.

 • Kulturens historia - synen på litteratur/teater och dess roll i samhället.

 • Slaveriets historia - synen på och hur det genomförs och påverkan.

 • Barnets historia - synen på barn och deras roll i samhället. 

 • Soldatens historia - synen på soldaten/militären och dess roll i samhället.

 • Maktens historia - synen på de som har makten i samhället.

 

Arbetssätt/-process: 

Kan göras enskilt eller i par. Arbetet handleds av läraren, ca en gång i veckan görs en avstämning tillsammans med läraren. En google presentation kommer delas med dig/er. Denna ska användas under processen för löpande “kladdanteckningar” som ett stöd till den färdiga podden så jag kan följa strukturen.

 

Källor:

Minst tre olika källor ska användas, tänk på urvalet av källor dvs källor av fördjupande karaktär. I presentationen ska det finnas en  källförteckning när podden är klar.

  

Examination:

Presentation sker muntligt i podformat max 20 min långt. Till den ska finnas en PP som stöd där källor ska redovisas på en separat sida. 

 

Tid:

Planering finns i classroom

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tematiska fördjupningar när det gäller historiska frågeställningar av betydelse för individer, grupper och samhällen, till exempel lokalhistoria, global migration och kulturmöten, olika historiska världsbilder, synen på jämställdhet och människors värde, moderna mediers framväxt samt resursutnyttjande och människors förhållande till naturen.
  His  -
 • Historiska begrepp och förklaringsmodeller, och deras tillämpning på olika historiska frågeställningar.
  His  -

Matriser

His
Historia 2a - Berzeliusskolan

E
C
A
1
Händelser, processer, personer
Eleven kan översiktligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer urnder olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem.
Eleven kan utförligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem.Eleven jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med enkla omdömen sitt val.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Eleven jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med nyanserade omdömen sitt val.
2
orsaker och konsekvenser
Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser.
Dessutom kan eleven utförligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser.
Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser.
3
Personers betydelse för skeenden
Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar översiktligt deras betydelse för olika skeenden.
Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar utförligt deras betydelse för olika skeenden.
Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar utförligt och nyanserat deras betydelse för olika skeenden.
4
samband mellan det förflutna och nutiden
Eleven ger enkla exempel på, och förklarar översiktligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden.
Eleven ger enkla exempel på, och förklarar utförligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden.
Eleven ger komplexa exempel på, och förklarar utförligt och nyanserat, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden samt argumenterar för och emot olika sätt att se på dessa samband.
5
Historiens och nutidens betydelse för framtiden
Dessutom kan eleven dra några enkla slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.
Dessutom kan eleven dra några välgrundade slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.
Dessutom kan eleven dra några välgrundade och nyanserade slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.
6
Begrepp
Eleven kan med viss säkerhet använda några historiska begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.
Eleven kan med viss säkerhet använda historiska begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.
Eleven kan med säkerhet använda historiska begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.