👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA - jord

Skapad 2022-03-02 14:22 i Vallhovskolan Sandviken
Arbetsområde: NTA - jord
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)
Varför är det viktigt för oss människor att ha kunskap om jord? Du ska få lära dig vad jord består av och hur man känner igen olika sorters jord. Du ska också få lära dig hur man gör en kompost och vad som händer där.

Innehåll

Syfte

Eleverna ska utveckla kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer av källor. 

Mål

 • Du vet vad jord består av och hur man känner igenom olika slags jord.
 • Du vet hur man gör en kompost och vad som händer där.
 • Du förstår att kunskap om jord är viktig för oss människor och djur.
 • Du kan lyssna på andra med respekt och berätta vad du själv tycker.
 • Du utför enkla systematiska observationer och experiment och kan jämföra förutsägelser med resultat.

  

Bedömning

I arbetsområdet bedöms på vilket sätt du:

 • beskriver vad man kan hitta i jorden och vad som kännetecknar olika jordsorter.
 • beskriver vad som händer i en kompost. 
 • förstår och kan förklara varför det är bra för oss människor att veta vad jorden består av.
 • utför enkla undersökningar och observationer kring ämnet jord.
 • kan jämföra dina egna resultat med andras.
 • dokumenterar dina undersökningar och kan använda dig av din dokumentation i diskussioner och samtal.
Aktivitet

 

 • Göra kompost 
 • Undersöka olika jordprover, lyssna, känna, titta, lukta
 • Odla växter i olika jordmåner och i plaströr
 • Undersöka hur olika jordmåner reagerar med vatten
 • Utföra undersökningar/observationer med förutsägelser och resultat

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3

Matriser

NO
TEMA JORD (NTA) bedömningsmatris

BEDÖMNING

>>>
>>>
>>>
>>>
Ord och begrepp
jord, humus, sand, lera, kompost, kompostmask, laboration, provrör, bägare, pipett
du använder några ord och begrepp när någon frågar
du använder några ord och begrepp
du använder de flesta ord och begrepp och oftast i rätt sammanhang
du använder alla ord och begrepp och i rätt sammanhang
Samarbeta
grupparbete fyra elever ansvarsfördelning inom gruppen utifrån givna instruktioner
du samarbetar när någon påminner
du samarbetar oftast men behöver ibland bli påmind
du samarbetar självmant
du samarbetar självmant och använder även andras förslag för att ditt resultat ska bli bättre
Observera och jämföra
du observerar och gör jämförelser när någon påminner
du observerar när någon påminner och gör någon egen jämförelse
du observerar självmant och gör några egna jämförelser
du observerar självmant och gör många olika jämförelser samt jämför även med andras resultat
Tolka resultat
du får hjälp av någon att tolka dina resultat
du gör någon egen tolkning
du gör egna tolkningar av resultat och lyssnar till andras förslag
du gör egna tolkningar av resultat och väger in andras förslag innan du bestämmer dig
Dokumentera
utifrån givna instruktioner, alla i gruppen hjälps åt med formulering
du vill ha hjälp med förslag på dokumentation du tar med stöd och påminnelse tag i att dokumentera
du ger något förslag på dokumentation och med lite påminnelse och uppmuntran tar du ansvar och dokumenterar
du ger några förslag på hur dokumentationen kan göras och lyssnar till andras förslag. Du tar fullt ansvar för dokumentationen och använder dig av den för att repetera och komma i håg inför och under laboration
OBS! ENDAST TRE NIVÅER!
Fakta
Jord innehåller växter, djur och deras nedbrutna rester samt partiklar av olika storlekar av sand och lera.
du kan med stöd (t ex bilder, stödord) återge vad jord består av
du har tillgodogjort dig denna fakta och kan återge den för andra
du har tillgodogjort dig denna fakta och kan återge den för andra. Du kan använda dig av faktan för att dra slutsatser ( tex jordar i olika delar av världen)
OBS! ENDAST TRE NIVÅER!
Fakta
Sand, lera och humus är de tre beståndsdelarna i jord. Deras egenskaper (kornstorlek, om det flyter/sjunker etc) kan beskrivas genom enkla tester.
du är förtrogen med de tre beståndsdelarna och vet att de har olika egenskaper
du är förtrogen med de tre beståndsdelarna och vet att de har olika egenskaper. Du känner till minst ett test som kan göras för att bestämma vad jordprovet består av
du är väl förtrogen med de tre beståndsdelarna och vet vilka egenskaper var och en har. Du förstår sambandet mellan egenskaper och de tester vi gjort. ( Tiita,känna, lukta, lyssna, smeta ut,rulla, flyta/sjunka)
OBS! ENDAST TRE NIVÅER!
Fakta
Daggmask och kompost! Daggmaskens betydelse för jorden.
du kan med stöd (t ex bilder, stödord) återge daggmaskens funktion och betydelse
du har tillgodogjort dig denna fakta och kan återge den för andra
du har tillgodogjort dig denna fakta och kan återge den för andra. Du kan använda dig av faktan för att dra slutsatser ( t ex människans påverkan med kemikalier, fukt, kyla etc)
OBS! ENDAST TRE NIVÅER!