👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasatiden, det svenska Östersjöriket -Stormaktstiden och Karolinska tiden

Skapad 2022-03-02 15:15 i Engelbrektskolan Borås Grundskola
Ett temaarbete i historia som sträcker sig från tidsperioden 1520-1718
Grundskola 6 Historia
Vem var Gustav Vasa och hur ville han uppfattas? Vem var Martin Luther och hur påverkar han utvecklingen? Vem har stor makt under det som har kallats stormaktstiden? Varför är detta begrepp missvisande? Hur förändras Sveriges jordbruk och vad emigrationen är för något? Du ska också känna till hur partiväsendet växer fram i Sverige.

Innehåll

Mål 

Du ska lära dig om nya historiska personer och nya begrepp kopplat till historia.

Du ska lära dig om vasatiden, om Östersjöriket- det som har kallats stormaktstiden, frihetstiden och hur jordbruket och Sverige förändras fram till 1850. Du ska även känna till emigrationen.

Du ska också förstå hur historiska händelser och personer kan framställas på olika sätt.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser för människor.
  Hi  4-6
 • Den stora folkökningen samt dess orsaker och konsekvenser för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Framväxten av parlamentarism, partiväsen och nya lagar i Sverige.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Historia årskurs 6

Ännu ej godtagbara kunskaper
E
A
C
Gestalter skeenden och tidsperioder
Jag har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Jag har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Jag har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Resonemang kring likheter och skillnader
Jag kan föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Jag kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Jag kan föra utvecklade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Begrepp
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan jag använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan jag använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan jag använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.