👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Våren åk 1

Skapad 2022-03-02 17:11 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Grundskola 1 NO (år 1-3) Svenska Svenska som andraspråk
Blåsippan ute i backarna står, niger och säger att nu är det vår. Barnen de plocka små sipporna glatt, rusar sen hem under rop och skratt.

Innehåll

Målet med undervisningen är att...

du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • använda dina kunskaper i biologi för att kunna se likheter och skillnader i naturen
 • använda biologins begrepp för att beskriva och förklara biologiska samband i naturen

 Så här ska vi arbeta...

tillsammans för att skapa kunskaper om våren

 • Vara ute och titta efter vårtecken
 • Lära oss om hur året är indelat i månader och vilka som är våra vårmånaderna
 • Fakta om grodan och dess livscykel
 • Göra undersökningar om vädret på våren
 • Diskutera och göra jämförelser
 • Se faktafilmer och läsa faktaböcker
 • Lära oss om olika vårblommor och dess delar

 

Vi kommer bedöma på vilket sätt du...

utvecklat din förmåga att:

 • se skillnader och likheter i naturen
 • förstå och använda olika begrepp som till exempel växters delar
 • förklara grodans livscykel

 

Utvärdering

Arbetsområdet kommer att utvärderas genom;

 • exit tickets 
 • smileys
 • kahoot
 • quiz

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3

Matriser

NO Sv SvA
Årstiderna - våren

Osäker
Säker
Förmågan att analysera
Betyder din förmåga att kunna beskriva och förklara t.ex. likheter och skillnader, för- och nackdelar.
Kan på ett enkelt sätt, ibland med hjälp av vuxen, beskriva vad som händer under årstiden (natur, djur och väder).
Kan på ett enkelt sätt beskriva och förklara vad som händer under årstiden (natur, djur och väder).
Begreppslig förmåga
Betyder din förmåga att känna till och använda begrepp inom arbetsområdet.
Använder några av de begrepp vi lärt oss på rätt sätt när du samtalar om årstiden.
Använder ett flertal begrepp på rätt sätt när du beskriver och samtalar om årstiden.
Månaderna
Kan namnge årstidens månader..
Kan namnge vårmånaderna.
Kan namnge vårmånaderna och i rätt ordning.
Natur
Har viss kännedom om vad som händer i naturen under årstiden.
Kan med hjälp av bilder förklara vad som händer med våra växter på våren.
Kan namnge och förklara några vanliga vårtecken i vår natur.
Djur
Har viss kännedom om vad djur och fåglar gör under årstiden.
Kan med hjälp av bilder förklara vad ett djur gör under årstiden.
Kan på ett enkelt sätt förklara vad som händer med flera djur under årstiden.
Livscykeln
Kan förklara grodans livscykel
Kan med hjälp av bilder förklara delar av grodans livscykel.
Kan på ett enkelt sätt med hjälp av bilder förklara grodans livscykel (från ägg till groda).