👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Planera och genomföra träning

Skapad 2022-03-03 07:46 i Rävlanda skola Härryda
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Under de kommande veckorna ska vi arbeta med att göra egna lektionsplaneringar och sedan tillsammans genomföra dem.

Innehåll

Syfte med undervisningen

 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter 

Så här kommer vi att arbeta

Under tisdagslektionen vecka 10 kommer ni få planera en lektion i idrott och hälsa. Ni kan välja att arbeta i grupp eller enskilt. Under kommande veckor kommer vi sedan att genomföra de planerade lektionerna. Efter att er lektion är genomförd ska ni skriva en utvärdering kring hur ni tyckte att lektionen fungerade, både det som var bra och det som kunde förbättras. 

Det här ska du lära dig

Du kommer att träna på att planera och genomföra fysiska aktiviteter. Det finns också möjlighet att träna på ledarskap. Detta är ett moment som i olika former kommer att återkomma och tanken är att du i slutet av årskurs nio ska kunna planera, lägga upp, följa och utvärdera ett träningsprogram kopplat till hälsa och livsstil. Vi börjar med att lära oss hur man planerar en idrottslektion, samt efter att den är genomförd även utvärdera den. 

 

 

 

Så här kan du visa dina kunskaper:

Genom att vara noggrann med din/er planering och tydligt formulera syfte/mål med lektionen, 
samt efter genomförd lektion reflektera över vad som var bra med planeringen och vad som
kunde gjorts annorlunda. Utöver detta behöver du delta aktivt under genomförandet av både
din egen lektion och andras. 


Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
  Idh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
  Idh  E 9
 • Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
  Idh  E 9
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.
  Idh  C 9
 • Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
  Idh  C 9
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
  Idh  A 9
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
  Idh  A 9