👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

BA19 åk 3 Ao 4. Betong 1.

Skapad 2022-03-03 08:57 i Dackeskolan Mjölby
Gymnasieskola Betong
I detta arbetsområde ska vi göra en platta på mark byggd av L-block. Vi ska lära oss hur man får till bädden för grunden, hur man sätter upp profiler, hur man monterar L-block och hur man armerar denna grund.

Uppgifter

 • Betong 1

 • Betong 1

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Enklare planeringar och beräkningar för att lösa arbetsuppgifterna.
  Bet  -
 • Isolerings- och dräneringsarbeten i samband med lågform och platta på mark.
  Bet  -
 • Formsättning av lågform och platta på mark.
  Bet  -
 • Klippning och bockning av armering för lågform och platta på mark.
  Bet  -
 • Sammanfogningar av armeringsjärn med olika metoder i samband med montering i lågform och platta på mark.
  Bet  -
 • Enklare problemlösning i samband med arbetsuppgifterna.
  Bet  -
 • Facktermer i relation till arbetsuppgiften.
  Bet  -

Matriser

Bet
BA19 åk 3 Ao 4. Betong 1.

Rubrik 1

>>>>>>>>
>>>>>>>>
>>>>>>>>
Planera och organisera arbetsuppgifter
 • Bet  E
 • Bet  C
 • Bet  A
Jag gör en enkel planering med material och maskiner.
Jag gör en planering med material, maskiner och steg-för-steg planering.
Jag planerar och organiserar samt är tydlig med materielmängd, maskiner och steg-för-steg planering samt tidsåtgång.
Välja metod
 • Bet  E
 • Bet  C
 • Bet  A
Jag kan tillsammans med lärare välja arbetsmetod, verktyg och material som är lämplig för arbetsuppgiften
Jag väljer till stor del själv arbetsmetod, material, verktyg som är lämplig för uppgiften men rådfrågar lärare vid behov
Jag väljer självständigt arbetsmetod, material och verktyg för arbetsuppgiften och kan peka ut kritiska hållpunkter i uppgiften
Lösa problem
 • Bet  E
 • Bet  C
 • Bet  A
Jag upptäcker under arbetets gång problem som löses tillsammans med läraren. Jag hanterar verktyg och material ergonomiskt och med viss säkerhet.
Jag upptäcker under arbetets gång problem som löses efter diskussion med läraren. Jag hanterar verktyg och material ergonomiskt och med viss säkerhet.
Jag upptäcker under arbetets gång problem som löses efter diskussion med läraren. Jag hanterar verktyg och material ergonomiskt och med säkerhet
Dokumentation
 • Bet  E
 • Bet  C
 • Bet  A
Jag gör en enkel dokumentation av den utförda uppgiften.
Jag gör en dokumentation med hjälp av en checklista där jag nämner kvalitetskrav, arbetsprocess och resultat
Jag gör en dokumentation med hjälp av en checklista där jag nämner kvalitetskrav, arbetsprocess och resultat samt ger förslag på hur processen kan förbättras.
Hållbar utveckling
 • Bet  E
 • Bet  C
 • Bet  A
Jag gör en enkel beskrivning av hur arbetsprocessen påverkar miljön och klimatet
Jag gör en beskrivning av hur arbetsprocessen påverkar miljön och klimatet, visar även några goda exempel på hur byggprocessen bör utföras
Jag gör en beskrivning av hur arbetsprocessen påverkar miljön och klimatet, visar även några goda exempel på hur byggprocessen bör utföras, samt ger exempel på olika sätt att arbeta klimatsmart.
Samverka och kommunicera
 • Bet  E
 • Bet  C
 • Bet  A
Jag behöver stöd för att hitta rätt fackord för material, verktyg och byggnadsdel
Jag använder ofta rätt fackord för material, verktyg och byggnadsdel
Jag använder alltid rätt fackord för material, verktyg och byggnadsdel
Bedöma egen förmåga
 • Bet  E
 • Bet  C
 • Bet  A
Jag reflekterar över mitt arbetsresultat: -arbetsmetod -verktyg o maskiner
Jag reflekterar över mitt arbetsresultat: -arbetsmetod -verktyg o maskiner - min planering -säkerhet o hälsa
Jag reflekterar över mitt arbetsresultat: -arbetsmetod -verktyg o maskiner - min planering -säkerhet o hälsa - kommer med egna förslag på förbättringsområden