👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fritidshem Asterix - Kabaré

Skapad 2022-03-03 09:08 i Nolbyskolans fritidshem Alingsås
Alingsås kommunmall - LPP för fritidshemmet
Fritidshem
Under våren kommer vi att ha en kabaré på Asterix. Eleverna kommer att välja något de vill träna på och sedan framföra på själva kabarén.

Innehåll

Dessa förmågor förväntas eleven utveckla 

 

I planeringen väljer vi att fokusera på förmågorna

 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
 • Fritidshem
   skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
 • Fritidshem
   kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
 • Fritidshem
   skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer.

 

Centralt innehåll

 

I planeringen väljer vi att fokusera på följande del i det centrala innehållet:

 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
 • Fritidshem
  Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
 • Fritidshem
  Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
 • Fritidshem
  Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.

 

Undervisning (målstyrd process)

Eleverna kommer att ges möjlighet att visa upp något de vill visa på en kabaré, t ex dans, sång, teater, berätta om något inför publik, trolleri etc. Det kan göras enskilt eller i grupp och det är frivilligt att delta. Pedagogerna ger stöd för att utveckla numret och ge idéer till de som behöver hjälp. Eleverna kommer att få möjlighet att träna på sitt nummer. Redovisning sker i form av en generalrepetition samt en föreställning där ev vårdnadshavare har möjlighet att närvara, t ex under ett drop in-café.

 

 

Utvärdering

Inför utvärderingen av temat vill vi se effekten om de fått chans att upptäcka sina egna talanger. Har det genom att delta i kabarén ökat självkänslan hos någon elev? Känner eleverna mer samhörighet efter detta? Har vi pedagoger stöttat eleverna tillräckligt och hjälpt dem förverkliga sina idéer och bidragit till deras lärande?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Fritidshemmet lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Fritidshemmet lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Fritidshemmet lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Fritidshemmet lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Fritidshemmet lgr11  -
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Fritidshemmet lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Fritidshemmet lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Fritidshemmet lgr11  -