👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt

Skapad 2022-03-03 09:25 i Yngsjö skola Kristianstad
Ett arbetsområde kring lag och rätt.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Ett arbetsområde kring lag och rätt.

Innehåll

Undervisning

Vi kommer att prata om skillnaden mellan regler och lagar, olika straff, varför vi har lagar och vad som händer när ett brott begåtts.

Våra lagar och vårt rättssystem ska skydda vår demokrati och våra rättigheter. Varje medborgare har rättigheter, men också skyldigheter i ett samhälle och detta skall vi prata om. Vi ska lära oss om händelsekedjan från ett brott till påföljd. Vi kommer prata om olika brott och olika påföljder. Du kommer också få lära dig om hur det fungerar i en svensk domstol.

Du kommer att få fundera på konsekvenser av ett brott, sett ur olika perspektiv.

Du kommer att arbeta med olika uppgifter/stenciler, träna resonemang genom diskussioner i helklass, delta i genomgångar och skapa en pjäs i grupp.

Vi kommer att använda oss av läromedlet Upptäck Samhälle, webbsidor, samt för ämnet aktuella filmer. 

Detta blir du bedömd på:

 • Visa kunskaper genom deltagande i diskussioner och samtal på lektionerna, samt skriftligt.
 • Göra en pjäs i grupp där ni visar hur processen från ett brott till straff går till.
 • Kunna olika begrepp inom område lag och rätt

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6

Matriser

Sh
Lag och rätt

E
C
A
Lgr 11
Kunskaper
Du har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. I dina beskrivningar förekommer en del ämnesspecifika begrepp, vissa relevanta begrepp saknas
Du har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. I dina beskrivningar förekommer förhållandevis många begrepp som huvudsakligen används korrekt.
Du har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. I dina beskrivningar använder du genomgående många begrepp vars betydelse framgår tydligt i resonemanget.
Lgr 11
Rättssystem och lagar
Du kan beskriva grunderna i hur rättssystemet i Sverige fungerar, t.ex. kan du enkelt beskriva vägen från att ett brott begås och en dom faller. Du kan beskriva skillnaden mellan en lag och regel, samt ge enstaka exempel.
Du kan tydligt beskriva grunderna i hur rättssystemet i Sverige fungerar, t.ex. kan du utvecklat beskriva vägen från att ett brott begås och en dom faller. Du kan beskriva skillnaden mellan en lag och regel, samt ge flera exempel.
Du kan tydligt och utförligt beskriva grunderna i hur rättssystemet i Sverige fungerar, t.ex. kan du tydligt beskriva vägen från att ett brott begås och en dom faller. Du kan utförligt beskriva skillnaden mellan en lag och regel, samt ge flera exempel.
Lgr 11
Begrepp
Du visar att du kan använda en del av de ord och begrepp som är centrala för kursen.
Du visar att du kan använda flera ord och begrepp som är centrala för kursen.
Du visar att du kan förklara och använda flera ord och begrepp som är centrala för kursen.
Lgr 11
Samhällsfrågor (samband och resonemang)
Du kan kortfattat ta ställning, diskutera och se relevanta frågor från något perspektiv. Ett exempel är att fundera över hur ett brott påverkar brottsoffret.
Du kan mer utförligt ta ställning, diskutera och försöker se relevanta frågor från ett par olika perspektiv. Exempel på perspektiv kan vara förövare, brottsoffer och samhälle.
Du kan utförligt och tydligt ta ställning, diskutera och se relevanta frågor från flera olika perspektiv. Exempel på perspektiv kan vara förövare, brottsoffer, familj, och samhälle .
Lgr 11
Värdera samhällsfrågor ur olika perspektiv
Du kan uttrycka egna tankar och åsikter kopplat till samhällsfrågor, t.ex. fängelsestraff. Du kan ta ställning utifrån något perspektiv (t.ex. samhälle, brottsoffer), och förklara varför du tänker/tycker som du gör.
Du kan uttrycka egna tankar och åsikter kopplat till samhällsfrågor, t.ex. fängelsestraff. Du kan ta ställning utifrån ett par olika perspektiv (t.ex. samhälle, brottsoffer), och förklara varför du tänker/tycker som du gör.
Du kan uttrycka egna tankar och åsikter kopplat till samhällsfrågor, t.ex. fängelsestraff. Du kan ta ställning utifrån flera perspektiv (t.ex. samhälle, brottsoffer, familj), och förklara varför du tänker/tycker som du gör.