👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tomatens kretslopp

Skapad 2022-03-03 10:29 i Skogsängen Mini förskola Borås Förskola
Förskola
Från frö till tomat. En sensorisk upplevelse av tomatens kretslopp.

Innehåll

Mål: Barnen ska få uppleva tomatens kretslopp genom sina sinnen i ett långtgående projekt.

Material: Jord, växtkärl, körsbärstomater (helst på kvist), vatten, vattenkanna, kniv, plastfolie, växtlampa.

Målgrupp: Detta går att göra med alla barn i förskolan oavsett ålder och utvecklingsnivå. Se bara till att alla barnen som behöver stöd får använda sina sinnen och uppleva alla delar på sina villkor.

Genomförande: Projektet genomförs enklast med start någon gång under våren för att kunna plantera ut tomaterna när det blivit varmt ute.

Steg 1: Förbered

- ett växtkärl/barn

- Jord att fylla hälften av varje växtkärl

- en skiva tomat/barn

- en hel tomat/barn

- en vattenkanna fylld med vatten

- plastfolie att täcka växtkärlen med.

- Växtlampa på platsen där tomaterna ska stå

- Laminerade ord eller bildstöd/tecken som är viktiga för projektet, exempelvis Tomat, Jord, Sol, Vatten, Fotosyntes.

Samla alla barn som ska vara med, låt alla barnen undersöka och smaka på varsin tomat. Prata om vad de ser, smakar och luktar: kärnor, skal, fruktkött, eventuell tomatkvist. Fråga barnen vart de tror tomater kommer ifrån, låt varje barn ställa hypoteser. Anteckna gärna vad barnen säger och sammanställ i en dokumentation som är tillgänglig för barnen, exempelvis kan man göra en enkel loggbok med varje barn där de själva får vara som forskare och du deras antecknande assistent. Fråga barnen vad de tror man behöver för att göra tomater, för att de ska växa. Titta på kort film/bilder om tomater eller berätta sedan för barnen om de tre viktigaste komponenterna för att tomaterna ska växa: Ljus, Jord och Vatten. Även om det tekniskt sett är näring som behövs och inte nödvändigtvis jord kan det vara mer konkret för barnen.

När alla barn fått smaka och diskutera tomater är det dags att plantera. Berätta att alla kommer få varsin kruka med tillbehör och att deras uppdrag är att lägga i jord, lägga en skiva tomat i mitten, täcka den med jord och sedan vattna. Assistera sedan barnen i det som behövs. Låt dem kladda och känna på jorden, både torr och blöt. Avsluta med att skriva namn på varje barns kruka och hjälp dem tvätta av sig.

Täck varje barns kruka med plastfolie och picka lufthål i dem. Om det går att hälla ur överflödigt vatten kan du hälla ut det innan du sätter på folien. Ställ krukorna där de får sol eller ljus från en växtlampa (prata mer om ljus och sol) Vid nästa samling kan ni prata om att ni satt folie på för att vattnet inte ska smita ut. Visa hur vattnet pärlar sig på plasten.

Det kan komma lite vitt fluff ovanför tomatskivorna, det är ok, de kommer växa ändå.

Se till att plantera några extra ifall något av barnens inte börjar växa!!

Steg 2:

Efter en vecka ungefär borde tomaterna börjat växa. Låt barnen ha tillgång till dem så de kan följa utvecklingen varje dag. När de börjat få sitt andra bladpar är det dags att ta av plasten. Samla barnen igen och låt dem ta av plasten själva på sin egen kruka. Lukta på jorden och titta på alla de små plantorna. Låt barnen plocka upp ett par skott ur sina krukor och undersöka. Prata om rötterna och vad deras jobb är för plantan (samla vatten och jord/näring), prata om vad bladen gör (samlar sol). Låt de verkligen knöckla och greja med de skotten som kommer upp för att känna hur de blir blöta och går sönder lätt. Titta på tomatskivan som ni planterade och prata om vad som hänt med den. 

Steg 3: Ha en vattnardag eller två varje vecka där barnen får känna på jorden och se ifall den är torr. Är den det vattnar vi tillsammans växterna. När de börjat få sitt 3e eller 4e bladpar kan ni låta barnen plocka bort så det bara är en eller två plantor kvar i krukan. Fortsätt vattna och återkomma till växterna och prata om hur de växer. Barnens loggböcker kan ligga bredvid deras kruka för att ni enkelt ska kunna anteckna vad de säger.

Steg 4: När det har varit +15 grader C i minst en vecka kan ni tillsammans med barnen sätta ut krukorna på skolgården. Prata med barnen vilka ställen som blir bäst, var tittar solen fram mest? Fortsätt vattna vid behov. 

Steg 5: När det blir blommor på växterna är det dags att prata om blommor och bin. Visa med fingret eller en tops hur gult pollen kommer från blomman. Använd samma tops för att pollinera blommorna och låt såklart barnen med motoriska möjligheter testa. Här kan det vara svårt att bibehålla hela växter beroende på hur det går för barnen, därför är det bra med extraväxterna här så det får gå sönder lite. Det viktigaste är inte att få tomater utan att barnen ska få känna på processen.

Steg 6: Om det till slut kommer tomater på växterna kan barnen få plocka varsin tomat och smaka. Det går också att skicka med växten hem om ni har budget att avvara växtkärlen. Det är väldigt kul för många barn att få ta hem och visa och ett bra sätt att få med föräldrarna i förskolans arbete. Detta är avslutet på aktiviteten. Förslag på nästa aktivitet kan vara att prata mer om insekterna som hjälper tomaterna att växa eller hur andra växter fungerar.

Slutord

Det här går att anpassa till alla åldrar, tänk på vilka ord som får lysa fram, med en femårsgrupp kan ordet fotosyntes få lysa medans i en grupp med 1-2 åringar kanske orden tomat, sol, jord och vatten är de viktigaste. Med de yngre är repetition ännu viktigare så ni kan med fördel plantera flera skivor per barn eller göra de första stegen fler gånger. De sensoriska upplevelserna får också ta mer plats för de barn som ännu inte utvecklat en verbal kommunikation.

Skulle projektet någon gång gå snett, tomaterna dör/glöms bort är det enkelt att börja om. Se det som en chans att repetera och att barnen får mer. Det går också att köpa in en färdig tomatplanta att iaktta om era egna inte får växa till stadiet med blommor. Det viktigaste är processen, inte resultatet! 

Förslag på fortsättning: Projekt med bin och insekternas roll i tomatens kretslopp. Projekt med tomatens resa igenom samhället från jord till bord och hur människorna runt resan påverkas (bönder, lastbilsförare, butiksbiträden, konsumenter).

Förslag på liknande aktivitet: för snabbt resultat kan krasse odlas på våta disktrasor eller hushållspapper.

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö 18