👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Temptations (Eng 6)

Skapad 2022-03-03 10:41 i Sturegymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Engelska
You will read articles and also write an argumentative essay about the subject temptations.

Innehåll

v. 5-9

Work with formal language.

Read and discuss articles about various temptations. 

How to write an argumentative essay.

 

                                         

                                        

              

Uppgifter

 • Temptations (reading comprehension)

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Konkreta och abstrakta ämnesområden med anknytning till samhälls- och arbetsliv samt elevernas utbildning.
  Eng  -
 • Åsikter, idéer och erfarenheter samt etiska och existentiella frågor.
  Eng  -
 • Texter, även komplexa och formella, från olika medier.
  Eng  -
 • Talad engelska och texter som är berättande, diskuterande, argumenterande, rapporterande och redogörande – varje slag för sig eller i olika kombinationer. Till exempel föredrag, debatter, formella brev och populärvetenskapliga texter.
  Eng  -
 • Strategier för att dra slutsatser om syfte, synsätt och underförstådd betydelse, till exempel genom att anteckna, ställa sig frågor, identifiera huvudbudskap och använda omvärldskunskap.
  Eng  -
 • Hur struktur och sammanhang skapas genom sambandsmarkörer som uttrycker till exempel orsakssammanhang och jämförelse.
  Eng  -
 • Muntlig och skriftlig produktion och interaktion med olika syften, där eleverna resonerar, argumenterar, ansöker, återger och sammanfattar. 
  Eng  -
 • Strategier för att bidra till och aktivt medverka i argumentation, debatter och diskussioner med anknytning till samhälls- och arbetslivet, till exempel genom att ställa följdfrågor, förklara, bidra med nya infallsvinklar och anknyta till andras inlägg.
  Eng  -
 • Samhällsfrågor, sociala, kulturella, politiska och historiska förhållanden samt värderingar i olika sammanhang och områden där engelska används, även i jämförelse med egna erfarenheter och kunskap.
  Eng  0-0
 • Hur den muntliga och skriftliga engelska som eleverna möter är uppbyggd för att påverka en tänkt målgrupp.
  Eng  0-0

Matriser

Eng
Temptations - argumentative essay + reading comprehension

E
C
A
Innehåll
Du skriver en argumenterande uppsats med en tydlig tes, samt stöttande argument.
Din tes är väldigt tydlig och dina argument är väl valda. Du har motargument.
Din tes är väldigt tydlig, och dina argument är väl valda. Du har motargument, vilka du omvänder för att stödja din tes.
Struktur
Din uppsats har en tydlig struktur med styckeindelning, inledning och avslutning.
Din inledning och avslutning knyter samman din uppsats. Inledning är intresseväckande i sammanhanget.
Texten är väl sammanbunden med länkande ord mellan och inom styckena.
Språk
Språket är tydligt, men kan innehålla en del grammatiska misstag samt meningsbyggnadsmisstag.
Språket är varierat och på en något formell nivå genom att undvika talspråksuttryck och sms-språk som t.ex. kinda, cause, &, u samt sammandragningar.
Språket är väl anpassat till uppgiften. Det är varierat, avancerat och formellt. Få grammatiska och fel.
Läsförståelse artiklar
Eleven läser samt förstår och tolkar huvudsakligt innehåll och tydliga detaljer i texter av olika slag och i mer formella sammanhang.
Eleven läser samt förstår och tolkar på ett välgrundat sätt huvudsakligt innehåll och väsentliga detaljer i texter av olika slag och i mer formella sammanhang.
Eleven läser samt förstår och tolkar på ett välgrundat och nyanserat sätt såväl helhet som detaljer i texter av olika slag och i mer formella sammanhang.