👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utmanande Lärande: Mindset

Skapad 2022-03-03 10:45 i Förskolan Solhem Mönsterås kommun
Förskola
Förskolan Solhem tror och tänker att alla kan och vill utvecklas, vi ser barn som kompetenta. Vi pedagoger är medforskande och närvarande. Varje dag är en ny möjlighet till att lära och utvecklas. Vi vill inspirera varandra – vågar du vågar jag!

Innehåll

Nuläge/ Var är vi?

Vårt förhållningssätt inom Utmanande lärande är del av ett pågående arbete i Mönsterås kommun där vi pedagoger både arbetar med vårt egen inställning till lärande och samtidigt stöttar barnen i deras utveckling och inställning till lärande. 

 

Vår Vision/ Vart ska vi?

 

Alla i verksamheten strävar efter att utveckla ett växande tankesätt med fokus på livslångt lärande. Inställningen “Jag kan inte ÄN” genomsyrar vårt förhållningssätt, både i vårt eget lärande och i arbetet med barnen - vågar du vågar jag! 

 

Vad /Hur gör vi?

-Vara närvarande. Vi ser varje barn och utmanar dem på deras egen nivå utifrån individuella förutsättningar.  

-Ger barnen tidplats och uppmuntran att prova själva, och ger förslag på olika sätt att göra samma sak. Sätter ord på det de gör, vad de kan prova istället.  

-Vi ger barnen tid att tänka och fundera på hur man löser olika uppgifter.  

-Uppmuntra barnen till att försöka på olika sätt och sätter ord på vilka strategier de använder. Hur gjorde du? Kan man göra på något annat sätt? 

 

-Ställer utmanade och utforskande frågor. Hur tänkte du här? Jag undrar vad som händer om vi provar något annat? 

-Synliggör att vi alla tänker olika, pratar om att man kan tänka/göra på olika sätt.  

-Vi har ett tillåtande förhållningsätt och en tillåtande lärmiljö där barnen uppmuntras att ta sig an utmaningar, ta egna initiativ och prova på olika sätt/prova igen.  

-Uppmuntrar barnen att inte ge upp utan försöka igen, kanske på ett annat sätt, när något inte lyckas. Det är ok och bra att försöka, men inte alltid lyckas.  

 

-Vi synliggör barnens lärande och pratar om lärande med barnen. Vad har de lärt sig? Hur lärde de sig? Vad vill de lära sig? Hur kan de lära sig något? 

-Vi pratar om att det ibland är svårt att lära sig något, att man måste öva, ibland mycket och ofta innan man har lärt sig. Jag har inte lärt mig ÄN. 

-Vi uppmuntrar barnen att lära av varandra, och ta hjälp av en kompis som redan kan det man försöker lära sig. Hur gör kompisen? Vilka strategier fungerar bra/mindre bra? 

 

Hur blev det? 

-Vi reflekterar kontinuerligt över vårt arbete med Mindset och vilken utveckling som sker hos barnen. Vilka förmågor och förståelse ser vi att barnen har utvecklat i riktning mot målet?

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,
  Lpfö 18